Розв’язання задач з хімії

28 09 2011

Від найпростішого до простого, від простого до складногоРозв’язання задач з хімії

Advertisements

Дії

Інформація

564 responses

6 11 2011
petro

Дякую

6 11 2011
petro

помогите разрешить
4 задачи из химиї
как из метана и хлорида натрия получить полистирол

при обработке 33,3 г смеси карбоната гидрокарбоната кальция серной кислотой образовалось 32,64 г
сульфата кальцию.яка масса компонентов фихиднои смеси.

определите массу сульфатного ангидрида, который надо растворить в 300 г воды, чтобы образовалась 49%-ный
раствор серной кислоты

при взаимодействии 100мл раствора сульфата двухвалентного металла с избытком
раствора сульфида натрия выпал осадок, который не растворяется в хлоридной
кислоти.видфильтрований и высушенный осадок было прокаленного в атмосфере
кислорода при этом образовалось 9,6 г черного порошка и 2,24 л SO2. сульфат которого
металла был в исходном раствора, если после прокаливания его валентность не изменилась???

10 09 2014
андріана

1)12/ 17 / 25 період їх характеристика
2) визначити вид хімічного звязку ступінь окиснення і валентність
O2 / CaClO2 / HF / N2 / H2O / NH3 / ZnS /

14 09 2014
vinokurova

Характеристика – це дуже довго писати. Візьми свій зошит за 8 клас і знайди там план, за яким характеризується елемент.
Стосовно другого завдання ковалентний неполярний зв*язок мають кисень і азот, ковалентний полярний – вода, гідроген флуорид і амоніак. Ті, що залишилися, мають йонний зв*язок. Валентність і ступінь окиснення пошукай в підручнику за 8 клас, останній параграф. І до речі, ти здається, забула написати”Будь ласка”. Зверни увагу, я не зобов*язана тобі відповідати.

20 04 2015
Svitlana

добрий день)) будь ласка допоможіть розв’язати задачу: дано: пенк. кислота=823 г, і масу пропанолу =50 грам, треба знайти масу естеру, води, а також масову частку карбону) дякую за увагу

24 04 2015
vinokurova

Світлана, а що це за пенк. кислота?

19 11 2013
Лёша

Добрый вечер . Помогите пожалуйста решить задачки !!!!
1)Унаслідок згоряння СnH2n кі-тю реч 0,25 моль, виділився СО2 об*жмом 44,8л, D(CO2)=4 CxHy-?

2)Арен(m=3?24г)спалили в кисні, утвор.СО2 масою 5,28г.D(He)=19,5

3)На арен масою 30г і w=91% подіяли Cl2(V=25 л) за інтенсивного освітлення. Обчислити масу продукту реакції

21 11 2013
vinokurova

Леша, але ж це типові задачі! Зразок їх розв*язання є в твоєму підручнику.

9 12 2014
оля

Помогите решить розрахувати відносну густину за воднем та повітрям Н2 SISO 2.

15 12 2014
vinokurova

Оля, будь ласка, ще раз формулу передивись. Здається в ній помлка

11 12 2013
Marina

допоможіть будь-ласка
Обчисліть масу нітратної кислоти, яку можна одержати з натрій нітрату масою17 г у результаті його взаємодії з концетрованою сульфатною кислотою, якщо масова частка виходу нітратної кислоти становить 96%

14 12 2013
vinokurova

2NaNO3+H2SO4=2HNO3+Na2SO4
M(NaNO3)=85 г/моль, M(HNO3)=63 г/моль. 17 г натрій нітрату – це 0,2 моль.
Тепер подивимось на рівняння реакції: з 2 моль натрій нітрату отримується 2 моль нітратної кислоти (думаю, тобі відомо, що це коефіцієнти в рівнянні).
Значить 0,2 моль натрій нітрату утворюють теж 0,2 моль нітратної кислоти, що становить 0,2х63=12,6 г. Саме таку масу нітратної кислоти можна було б отримати при виході 100%.
Але за умовою задачі масова частка виходу становить 96%. Значить практично ми одержимо лише 12,6х0,96=12,096 г нітратної кислоти.

24 02 2014
Катя

допоможіть будьласка NaCl-Cl2-CuCl2-Cu(OH)2-Cuo

25 02 2014
vinokurova

2NaCl=2Na+Cl2 (електроліз розплаву)
Сu+Cl2=CuCl2
CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2+2NaCl
Cu(OH)2=CuO+H2O

25 02 2014
Катя

дякую

10 03 2014
Катя

Pозраховіть який V з H2 вивільняється під час дії з HCL на Zn з маcою 5,4г.

31 03 2014
Софія

Допоможіть виконати задачу будь ласка
Вищий оксид хімічного елемента 6 групи, має відносну молекулярну масу 60.Назвіть елемент,складіть формулу відповідної кислоти.

8 04 2014
vinokurova

В Періодичній системі є загальні формули вищих оксидів. Для шостої групи це ЕО3. Відносна атомна маса Оксигену 16. В формулі їх три, отже на Оксиген приходиться 3х16=48. За умовою відомо, що відносна молекулярна маса сполуки складає 6о. Тоді відносна атомна маса невідомого елемента має бути 60-48=12. Але такого елемента в шостій групі немає! Скоріше за все, в умові задачі помилка, тому тобі і не вдалося цю задачу розвязати.

2 09 2014
dana403

Допоможіть будь ласка розв”язати задачу при взаємодії натрій карбонату з нітратною кислотою масою 6,3 грамів виділився газ. знайти обєм газу.

14 09 2014
vinokurova

6,3 г нітратної кислоти це 0,1 моль. Складаємо рівняння: Na2CO3 +2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2 З рівняння бачимо, що в реакцію вступило 2 моль нітратної кислоти і при цьому утворився 1 моль вуглекислого газу (це показують коефіцієнти в рівнянні реакції). А якщо за умовою нітратной кислоти було 0,1 моль? Скільки моль СО2 утворилося? Якщо здогадалася – молодець. 0,05 моль. Скільки це за об*ємом, можна визначити по формулі V=nxVm Тут n – кількість речовини СО2, а Vm – молярний об*єм, він для всіх газів однаковий і дорівнює 22,4 л/моль.

14 09 2014
Яна

допоможіть розв*язати задачу)))будь ласка Обчисліть кількість речовини води що утворилася внаслідок згоряння кисню об*ємом 2,24 л

14 09 2014
vinokurova

Доброго дня, Яна. Давай подивимось на умову твоєї задачі. В кінці її написано: …внаслідок згоряння кисню. Цього не може бути. Це інші речовини горять у кисні. Кисень же може горіти тільки в одній єдиній речовині – у фторі. Так що спочатку відредагуй умову задачі.

21 01 2015
Коля

Доброго дня допоможіть мені будь ласка зробити задачу 1 з хімії

23 01 2015
vinokurova

Коля, а де умова задачі?

9 03 2015
dmfwow

Доброго дня,допоможіть будь ласка.
Запишіть у загальному випадку будову валентних підрівнів атомів металів р-сімейства, що утворюють вищий оксид E2O3.

12 03 2015
vinokurova

Вищий оксид Е2О3 утворюють елементи головної підгрупи ІІІ групи періодичної системи: бор, алюміній, галій, індій, талій. Якщо в тебе підручник хімії П. П. Попеля, то подивись в Періодичну систему на форзаці. Внизу кожної клітинки будова зовнішнього рівня вказана, а для елементів великих періодів ще й передзовнішнього. Скористайся цією підказкою.

9 03 2015
Катя

допоможіть будь-ласка
Який об`єм вуглекислого газу(н.у.)виділиться в результаті спалювання 20 л бутину

12 03 2015
vinokurova

20л Хл
2С4Н6 + 11О2 = 8СО2 + 6Н2О
2 8
Шукай Х з цієї пропорції.

19 05 2015
Yaroslav

Добрий день…Допоможіть мені будь ласка вирішити задачу з хімії…///Який об’єм вуглекислого газу утвориться при спалюванні 12 л. пентену?

23 05 2015
vinokurova

12 л Х л
2С5Н10 + 15О2 = 10СО2 + 10Н2О
2 10
12/2=Х/10 (для цієї задачі можна скористатися законом об*ємних відношень газів).
Х=60 л

11 09 2013
оксана

допоможіть вирішити задачу скільки всього структурних частинок міститься у 5 молях HCl та 4 молях води

22 09 2013
vinokurova

Скористайся формулою N=nxNa

5 05 2014
JULIA VERBITSKA

обчислити масу етилового спирту добутого при бродінні 45 г. глюкози масова частка виходу становить 0.8

23 05 2014
vinokurova

Не бачу ввічливого “будь ласка”. Тому вибачай

30 09 2013
ВАСИЛИНА

допоможіть розвязати . установіть послідовність величин для речовини H2S ДВА у низу . молекулярна маса , маса, молярна маса , відносна густина за воднем Відповіді а) 34г, б)34г моль , в) 34, г17

30 09 2013
vinokurova

в, а, б, г

27 10 2013
Ангеліна

Установіть формули речовин у послідовності збільшення ступеня окиснення Сульфуру:
А-S
Б-Al2(SO4)
В-K2SO3
Г-H2S

4 11 2013
vinokurova

Г, А, В, Б

3 10 2013
руслана

допоможіть:
Відносна густина парів речовини за воднем становить 805.При спалюванні її певної кількості речовини утворилося 0,54г. води та 0,224л. азоту.Вказати молекулярну формулу.Скласти відповідне рівняння реакції.

4 10 2013
vinokurova

4NH3+3O2=2N2+6H2O
До складу спалюваної маса речовини входить Нітроген і Гідроген. Молярна маса цієї речовини 8,5х2=17. М(NH3)=17. Невідома речовина – амоніак NH3.

5 10 2013
Юрій

Допоможіть будь ласка : При реакції металу m= 10.8 с сіркою утворивcя сульфід металу масою 30 г. Визначити метал.

6 10 2013
vinokurova

Юрій, позначте відносну атомну масу металу х, молекулярну масу металу 32+х і складайте пропорцію, як звичайно робите в задачах за хімічним рівнянням (це, якщо невідомий метал двовалентний Ме+S=MeS. потім зробіть те саме для випадку одновалентного і трьохвалентного металу за рівняннями відповідно: 2Me+S=Me2S i 2Me+3S=Me2S3. У тебе буде тільки одна підходяща відповідь у випадку трьохвалентного металу – 27. Метал з такою відносною атомною масою є, це АІ.

5 10 2013
Dmtr

Допоможіть будь-ласка.
Вкажіть число, відповідно, йонів кальцію та хлору в кальцій хлориді CaCl2
к-стю речовини 0,75 моль.

6 10 2013
vinokurova

Спочатку помножимо кількість речовини на число Авогадро і знайдем число йонів кальцію, а потім результат домножимо на 2 і дізнаємось число йонів хлору, адже в формулі на кожен йон кальцію приходиться 2 йони хлору.

6 10 2013
Руслан

допоможіть із задачею: До розчину сульфатної кислоти масою 98г з масовою часткою кислоти 10% додали натрій гідроксид з масою 10г. Обчисліть масу солі що утворилась

7 10 2013
Володимир

при згорянні 5.00 грам металу утворюеться 9.44 його оксиду. Визначте молярну масу еквівалентів металу

7 10 2013
Володимир

У наслідок спалювання піриту(FeS2) масою 79.2 г одержали 26.88л. сульфур оксиду. який вміст домішок у піриті?

9 10 2013
vinokurova

Владимир, помогу решить одну из двух задач. FeS2 -> 2SO2 M(FeS2)=120 г/моль; Vm(SO2)=22,4 л/моль
Пропорция соответственно: х:120=26,88:44,8 х=72 гр пирита. Тогда масса примесей 79,2-72=7,2 гр. Чтобы определить содержание примесей в %, 7,2:79,2=0,09 или 9%.

8 10 2013
sandra

терміново потрібна допомога:змішали оксид Ва (312г) та СО2 (88г).Яка сіль і якої маси утвориться?

9 10 2013
vinokurova

Хорошо, помогаю. ВаО+СО2=ВаСО3 (образуется соль барий карбонат). Чтобы определить ее массу, нужно узнать, какое из реагирующих веществ находится в избытке. Для этого определяем количество вещества для обоих реагирующих веществ: n(BaO)=m(BaO):M(BaO)=312:153=2,04 моль n(CO2)=m(CO2):M(CO2)=88:44=2 моль, т. е. ВаО в избытке. Вот и все. Теперь составляем пропорцию по СО2. 88:44=х:197; х=394 г ВаСО3 образовалось.

9 10 2013
Маряна

Допоможіть будь-ласка :
природний газ має склад: метан-78%,етан-9% і негорючі домішки. Який об*єм повітря потрібно для спалювання такого газу якщо об*єм =3м кубічних

9 10 2013
vinokurova

Марьяна, давай одну из двух, ладно?
Сначала определяем объем метана и этана в 3 куб м природного газа: 3х0,78=2,34 куб м СН4 3х0,09=0,27 куб м С2Н6.
Теперь узнаем объем О2, который потребуется для сжигания этих объемов метана и этана. Для этого составляем уравнения соответствующих реакций:
СН4+2О2 = СО2+2Н2О 2С2Н6+7О2 = 4СО2+6Н2О
Для составления пропорций воспользуемся законом объемных отношений газов. Получим: 2,34:1=х:2 х=4,68 куб м О2
0,27:2=х:7 х=0,945 куб м О2. а вместе 5,625 куб м О2.
Теперь вспомни ск % О2 в воздухе по объему и вычисли объем воздуха соответственно.

5 11 2014
Валерія

Допоможіть будь ласка) Обчислити об єм вуглекислого газу, який утворюється під час взаємодії 200 гр K2SO3 з хлоридною кислотою. Дякую)

10 11 2014
vinokurova

200 г Х л
К2СО3 +2НСІ = 2КСІ + Н2О + СО2 М(К2СО3)=138 г/моль
138 г 22,4 л
Бачиш в рівнянні пропорцію? Тобі залишилося лиш згадати математику і відшукати Х. Удачі!

9 10 2013
Маряна

і ще одну будь-ласка якщо не важко 🙂
При спалюванні газу об*ємом 5,6л утворився СО2 , V=22,4л. і маса Н2О = 22,5г. густина газу за метанолом 3,625. Знайти молекулярну ф-лу газу

10 10 2013
саша

ви можете мені написать зразки задач по темі Кількість речовини.Моль???

11 10 2013
vinokurova

Саша, любой сборник задач возьми, там их немеряно:)

14 10 2013
Наташа

прошу допомоги в данних задачах
Крейда одного з родовищ містить домішки магній карбонату і піску. За данними хімічного аналізу масова частка Кальцію в крейді становить 34%. Під час сильного прожарювання зразок крейди втрачає 42,64% своєї маси. Обчисліть масові частки карбонатів кальцію і магнію в крейді.

Який об’єм кисню потрібний для спалювання 40 л. суміші метану з етаном, відносна густина якої за воднем становить 13,25?

17 10 2013
жана

Напишіть терміново задачу будь-ласка.
Відносна густина за гелієм 22(містить Карбон, гідроген, оксиген). У результаті повного згоряння 0,44г. цієї сполуки утворилося 560 мл. карбон(4) оксиду. Встановіть молекулярну формулу речовини, напишіть структурні формули її ізомерів та назвіть їх.

17 10 2013
Женя

Під час обробки суміші алюмінію з оксидом алюмінію масою 31,2 г розчином натрій гідроксиду виділився газ, об’ємом 13,44 л. Обчисліть склад суміші та об’єм розчину натрій гідроксиду (густина 1,44), якщо в реакцію вступить суміш масою 0,78 г.

19 10 2013
Татьяна

Задача 11.
Шахрай Абдула взяв 100 перснів, виготовлених з невідомого металу, та помістив їх в 2 л 0,101 % розчину AuCl3 (густина розчину 1 г/см3). Маса кожного персня до обробки становила 5,000 г, площа поверхні – 5 см2. Після закінчення хімічної реакції персні, загальна маса яких становила тепер 500,678 г, було успішно продано на ринку.
З якого металу було виготовлено персні? Відповідь підтвердить рівнянням реакції.
Чому дорівнює товщина покриття, що утворилося на перснях, якщо густина золота становить 19,3 г/см3?
Чому якість покриття, одержаного шляхом безпосередньої хімічної реакції (як це робив Абдула), звичайно набагато гірша, ніж такого, що одержано шляхом електрохімічного осадження металу?

28 10 2013
Альона

допоможіть будь ласка!!!який об’єм за нормальних умов займає вуглекислий газ масою 2.2г?

4 11 2013
vinokurova

Спочатку визначаємо кількість речовини за формулою n=m:M. Потім знаходимо об*єм, помноживши кількість речовини на молярний об*єм 22,4 л/моль.

31 10 2013
Юлія

Сульфур оксид масою 114.3 г з масовою часткою домішок 16% пропустили через амоній гідроксид.Утворилася середня сіль масою 159 г. Яка масова частка виходу продукту за відношенням до теоретичного?

4 11 2013
vinokurova

А який з оксидів сульфуру ти маєш на увазі SO2 чи SO3?

10 11 2013
vinokurova

Юля, щоб тобі допомогти, мені потрібна вся умова задачі.

31 10 2013
Сніжана

допоможіть будь-ласка….. Теріново….
При прожарюванні речовини А утворюється порошок металу М і суміш газів Б і В. Метал М реагує з речовиною з утворенням розчину А і газів Б. Під час взаємодії твердої речовини А з газом Д (на холоді) утворюється сіль С, газ В і речовина Ж. Сіль С нерозчинна у воді і мінеральних кислотах Речовини Б і Ж мають однаковий якісний склад. Ж реагує з водою, утворюючи речовину Г. Метал М не взаємодіє з В, проте взаємодіє з речовиною З, у яку за певних умов,можна перетворити В.
Розшифруйте речовини А, Б, В, Г. Д, Ж, З. М і С та запишіть рівняння усіх згаданих реакцій

4 11 2013
vinokurova

Сніжана, олімпіадні задачі не для того, щоб їх розвязував хтось інший. Думай сама:)

3 11 2013
Нюта

допоможіть.
цинк масою 40 г занурили у водний розчин сульфатної кислоти, що містив 40 г кислоти. Обчисліть об”єм водню,що виділився в реакції?

4 11 2013
vinokurova

Це звичайна задача на надлишок. Спочатку потрібно визначити кількості речовини цинку і сульфатної кислоти за формулою n=m:M та порівняти їх. Там, де кількість речовини більша – речовина в надлишку. Для подальшого розрахунку скористйся другою речовиною, яка в нестачі. Складай з нею пропорцію по рівнянню і все готово! Zn+H2SO4=ZnSO4+H2

3 11 2013
Христя

Скільки молекул міститься в 1,026кг цукру формула якого С12 H22 О11

4 11 2013
vinokurova

Спочатку знайди кількість речовини за формулою n=m:M. Потім обчисли число молекул, помноживши кількість речовини на число Авогадро. Не забудь перевести масу в грами. Успіху!

5 11 2013
Ігор

m(CnH2n)=14 г.
V(H2)=5,6 л.
знайти хімічну формолу

10 11 2013
vinokurova

1 моль алкену здатний приєднати 1 моль водню. у тебе 5,6 л водню, тож n(H2)=V(H2):22,4=0,25 моль. Тому і алкену теж 0,25 моль. Тепер можна визначити молярну масу цього алкену: М=m:n=14:0,25=56г/моль. Цій молярній масі відповідає бутен С4Н8.

14 11 2013
vinokurova

Загальна формула відповідає алкену, а 1 моль алкену приєднує 1 моль водню. У тебе n(H2)=5,6:22,4=0,25 моль Н2, отже і алкену 0,25 моль. Це становить за умовою 14 г. Знаходимо молярну масу алкену: М=m:n, тобто 14:0,25=56 г/моль. Таку молярну масу має бутен.

5 11 2013
Ігор

m(CxHy)=10г.
m(CO2)=27,5г.
m(H2O)=22,5г.
DO2(CxHy)=0,5г.
знайти хімічну формулу

10 11 2013
vinokurova

це типова задача з підручника 11 класу академічного рівня; просто роби все по аналогії

14 11 2013
vinokurova

Відкриваємо свій підручник 11 класу, знаходимо параграф з цим типом задач і діємо по аналогії. Це типова задача. Сподіваюсь, що ти справишся.

5 11 2013
володя

скільки молів в 2-х літрах води

10 11 2013
vinokurova

Знаходиш масу води, враховуючи, що її густина становить 1000г/л, а потім за формулою n=m(H2O):M(H2O)

14 11 2013
vinokurova

Визначаємо за формулою n=m:M. Нагадую, що маса 2-х літрів води = 2 кг

6 11 2013
oksanabaidiuk

До складу 3 моль оксиду сульфуру входить 3.6 * 10 в 24 степені атомів Оксигену і 1,8 * 10 в 24 степені атомів Сульфуру. Визначити формулу оксиду. Допоможіть будь-ласка…

10 11 2013
vinokurova

Оксана, подивись уважно на число атомів кожного елемента: атомів Оксигену в 3 рази більше ніж атомів Сульфуру, тож формула буде SO3.

14 11 2013
vinokurova

Визначай число атомів в 1 моль Сульфуру і Оксигену, отримаєш в результаті SO2.

6 11 2013
Надія

Внаслідок спалювання 4.8 г речовини утворилося 6.6 г Карбон (IV) оксиду і 5.4 г води. Відносна густина пари речовини за воднем 16. Вивести молекулярну формулу речовини

10 11 2013
vinokurova

Це типова задача 11 класу. Розв*язок такого типу задач наведено в підручнику. Просто роби все по аналогії:)

2 03 2014
yfnfifrjpf1998

Але ж дуже вас прошу допомогти з розвязком. Бо я в 9 класі. І в мене нема підручника 11 класу.

7 03 2014
vinokurova

А в підручнику 9 класу є цей матеріал. Для чого тобі потрібен ще й підручник 11 класу?
3,36л X
С2Н4 + Вr2 = C2H4Br2 М(Вr2)=160 г/моль
22,4л 160г
Ми отримали пропорцію, з якої знаходимо масу брому: Х=3,36х160:22,4=24 грами брому прореагувало.

9 11 2013
olga

Помогіте розвязати задачу : Яку кількість речовин калій оксиду можна при спалювані 3,9 г калію?

10 11 2013
vinokurova

Привіт, це не складна задача. Спочатку визначаємо кількість речовини калію n(K)=m(K):M(K)=3,9:39=0,1 моль. Складаємо рівняння реакції: 4К+О2=2К2О. З рівняння бачимо, що з 4 моль К утворюється 2 моль калій оксиду, отже з 0,1 моль К утвориться 0,2 моль калій оксиду.

14 11 2013
vinokurova

4К+О2=2К2О З рівняння бачимо, що з 4 моль К отримується 2 моль оксиду. У нас 3,9г калію, тобто 0,1 моль. Звідси:
4 моль – 2 моль, а 0,1 моль – х. х=0,1х2:4=0,05 моль

11 11 2013
сергій

допоможіть будь ласка з задачами.
тиск насиченої пари над водою за температури 298к становить 3167Па. Розрахувати тиск насиченої пари над розчином якщо в 1л води розчинена кількість сахарози С12Н22О11 0.75

Розрахувати ебуліоскопічну або кріоскопічну розчинника якщо під час розчинення 0.5 моль пероксилу водню Н2О2 у 250г води температура замрзання розчину зменшилась на 3.72 градуси цельсія.

думаю над задачами більше 4-ч годин. Допоможіть якщо знаєте

14 11 2013
vinokurova

Знаю, але це , здається не шкільні задачі. Студентам не допомагаю.

13 11 2013
віктор

поможіть розвязати задачу.визначт обєм кисню масою 160 грам…яка маса воднюзайме такий самий обєм за н.у.?

14 11 2013
vinokurova

Щоб знайти V кисню, потрібно спочатку обчислити його кількість речовини за формулою: n=m:M. Потім за формулою V=nxm дізнаєшся і об*єм. А з воднем все треба зробити навпаки: знаходиш n=V:Vm, а потім його масу:m=nxM

13 11 2013
сергій

1.чому при однаковій конфігурації зовнішнього електронного шару атомів оксигену й сульфуру елементи різняться між собою за валентними можливостями?
2.CaSo4*0.5H2O(т)+1.5H2O(p)→CaSO4*2H2O(т)
допоможіть будь-ласка!!

14 11 2013
vinokurova

1) Дійсно на зовнішньому енергетичному рівні у Сульфура і Оксигену по 6 електронів, але Сульфур має 3 енергетичні рівні, а значить у нього з*являється 3d-підрівень. Електрони з 3р-підрівня можуть переміщатися на вільні d-орбіталі і валентність Сульфуру змінюється.
2)В чому полягає завдання?

15 11 2013
Боря

Допоможіть розвязати задачу: Жир з однаковими кислотними залишками масою 4.45г повністю розчинився при нагріванні в розчині , який містить 0.6г натрій гідроксиду .обчисліть к-ть речовини жиру в

16 11 2013
vinokurova

задачка без конца?

17 11 2013
міша

допоможіть розвязати задачу:Після пропускання крізь воду суміші сірчистого газуSO2 й азоту утворилося 24,6г сірчистої(сульфатної)кислоти і залишилось 2,24л газу(н.у). Обчисліть обєм сірчистого газу та його обємну частку в суміші.

17 11 2013
vinokurova

чтобы решить эту задачу, надо знать, что азот не растворяется в воде, поэтому 2,24 л газа, который остался, это азот. Во вторых, сернистый газ в воде растворяется и при этом образуется сульфитная, а не сульфатная, как написал ты, кислота. Вот теперь можешь задачу решать. Она легкая.

20 11 2013
Даша

допоможіть будь ласка розвязати задачу:Яка маса і кількість речовини сульфатної кислоти утвориться якщо 40г сульфур оксиду прореагує з водою

20 11 2013
Даша

і ще одну будь ласка:Яка маса і кількість речовини нітратної кислоти витратиться на взаємодію з купрумII оксидом масою 320г

21 11 2013
vinokurova

320г х
CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O М(CuO)=80г/моль M(HNO3)=63г/моль
80г 126г
Из пропорции определим х=320Х126:80=504г нитратной кислоты вступило в реакцию или 8 моль

21 11 2013
vinokurova

Сначала уравнение реакции: SO3+H2O=H2SO4
Теперь определим количество вещества-реагента по формуле: n=m:M n(SO3)=40:80=0,5 моль М(SO3)=80 г/моль
По уравнению из 1 моль сульфур оксида образуется 1 моль кислоты, тогда из 0,5 моль оксида сможет образоваться 0,5 моль или 40 г кислоты.

21 11 2013
Ольга

допоможіть будь-ласка вирішити задачку. Взагалі не розумію: термітна суміш, яка застосовується при зварюванні, містить оксид Fe3O4 і металічний алюміній: 3Fe3O4+8Al=4Al203+Fe+Q
Обрахуйте масу одержаного заліза при горінні цієї суміші, якщо маса алюмінію, що вступила в реакцію становила 136 г. Не можу зрозуміти звідки взялась Q і як її розв”язати не маю уявлення(

24 11 2013
vinokurova

Q-це кількість теплоти, якщо в рівнянні +Q то при реакції виділяється енергія, якщо -то енергія поглинається. В цій задачі кількість теплоти тобі не потрібна, тому не звертай на неї уваги.
136г Хг
3Fe3O4+8Al=4Al2O3+9Fe М(АІ)=27г/моль М(Fe)=56г/моль При складанні пропорції обов*язково враховуємо коефіцієнти в рівнянні реакції. Тепер можна
8Х27 9Х56 знайти Х з пропорції: Х=136х9х56/8х27; Х=317г

23 11 2013
Саша

Задача з хімії Для реакції з розчином сульфатної кислоти масою 26 г витратили 105 г розчину гідроксиду калію( (лугу)=6,74%). Визначте масову частку кислоти (%) у вихідному розчині

24 11 2013
vinokurova

1) Знаходимо масу лугу в розчині: m(KOH)=0,0674×105=7,077г 7,077 X
2) Складаємо рівняння реакції, а з нього визначаємо масу кислоти: 2КОН+Н2SO4=K2SO4+2H2O
2×56 98
X=7,077×98:112=6,2г кислоти прореагувало.
3) За умовою ця кислота міститься в 26г розчину. Знаходимо масову частку кислоти в розчині: W(H2SO4)=6,2:26=0,24 або 24%

10 12 2013
wladikos

Розвязок задачі з хімії (Сульфатна кислота масою 0,98 г.прореагувала з барій хлоридом,шо перебував у розчиині.Визначте масу осаду,що утворився.

14 12 2013
vinokurova

H2SO4+BaCl2=2HCl+BaSO4
M(H2SO4)=98 г/моль; М(ВаSO4)=233 г/моль.
98 г сульфатної кислоти утворюють 233 г барій сульфату (осад),
а 0,98 г кислоти —————— х г барій сульфату.
Звідси х дорівнює 2,33г.
І знаєш, Владік, це зовсім не складна задачка. Ти все ж таки розберися в підручнику 8 класу з алгоритмом її рішення.

10 12 2013
Аліна

За сильного нагрівання, кальцій карбонат розкладається на кальцій оксид і карбон (ІV) оксид. Обчисліть масу кальцій карбонату, що треба розкласти, якщо утворився газ об*ємом 134,4 л(н.у.).

14 12 2013
vinokurova

СаСО3=СаО+СО2
М(СаСО3)=100 г/моль; молярний об*єм газів=22,4 л/моль
При розкладі 100 г СаСО3 утворюється 22,4 л вуглекислого газу,
а при розкладі Х г СаСО3————134,4 л.
Звідси Х=100х134,4:22,4.
Х=600 г СаСО3.

11 12 2013
Ростислав

Будь-ласка, допоможіть розв’язати задачу: У сполуці N(х)Н(у) на один моль атомів Нітрогену доводиться таке ж число атомів Гідрогену, що міститься у 18 г води. Визначити масове співвідношення елементів в N(х)Н(у)

14 12 2013
vinokurova

18г води – це 1 моль. В 1 моль води міститься 2 моль атомів Гідрогену. Таким чином в нашій сполуці на 1 моль Нітрогену приходиться 2 моль Гідрогену. Масове співвідношення елементів при цьому становить 14:2 або 7:1. Найпростіша формула цієї речовини NH2, а реальна можливо N2H4. Це речовина вибухонебезпечна і отруйна, використовується як ракетне паливо. Назва – гідразин.
Мені здається, так.

11 12 2013
Ростислав

Це дали на олімпіаду, а вчителька сама не знає розв’язку задачі

14 12 2013
vinokurova

Зараз спробую розібратися:)

11 12 2013
Ростислав

може потрібно вам перерахувати кошти ?

14 12 2013
vinokurova

Ні в якому разі!

16 12 2013
Івантік рокіщук

Допоможіть будь ласка ! Задача : запропонуйте об’м сульфур(IV) оксиду ,що виділився внаслідок розкладу 30 г кальцій сульфіту .

18 12 2013
vinokurova

CaSO3=CaO+SO2
M(CaSO3)=120г/моль
Із 120г солі утвориться 22,4л сірчистого газу,
а з 30г солі————-Хл сірчистого газу.
Х=30х22,4:120=5,6л

17 12 2013
Kira

допоможіть!!!
Прореагували 14.71г суміші оксиду та сульфату барію в 53.14 мл води. Фільтруванням добули 5 % розчин. Визначити масовий та кількісний склад вихідної суміші.

17 12 2013
Kira

У 95 мл кисню спалили 25 мл суміші метану і етану. Після реакції суміш карбон (4) оксиду і кисню становила 60 мл. Визначте відсотковий склад вихідної суміші.

Допоможіть розвязати задачу. Готуюсь до олімпіади.

18 12 2013
vinokurova

Чому не звертаєшся до свого вчителя? Це було б логічно.

19 12 2013
vinokurova

Ну ладно, якщо так просиш. По-перше барій сульфат не розчиняється у воді. Тому з водою реагував лише ВаО.
ВаО+Н2О=Ва(ОН)2
Тобі залишається визначити, скільки ВаО прореагувало з водою, якщо утворився 5% розчин Ва(ОН)2. І не забудь, що деяка частина води витратилася на хімічну реакцію (див. ріняння). Думай!

19 12 2013
Kira

Дуже вам дякую!!!!
Зі святом!!!

18 12 2013
Kira

Це на самостійне опрацювання. І щось не получається.

18 12 2013
Kira

Допоможіть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

18 12 2013
Kira

Речовина масою 14.9 г, утворена двома видами атомних частинок з однаковою електронною будовою 18 електронів, повністю прореагувало з розчином масою 20.0г із масовою часткою сульфатної кислоти 98%. визначити масу солі, що утворилась. Напишіть рівняння реакції.

Це по – ходу Аргон і Калій, але аргон інертний газ. Але у аргону 18 електронів і у калію може бути, як у ізотопу. Як ви вважаєте? Підкажіть правильне вирішення?

18 12 2013
Kate

Не можу згадати, як розвязуються типові задачі, потрібно підготуватися до контрольної. Допоможіть розв’язати задачу.

До розчину масою 320г, з масовою часткою (NaHO) 20% додали H2SO4. Обчислити масу солі що утворилась.
Наскільки я зрозуміла рівняння реакції ось таке:
NaOH+H2SO4=NaSO4+H2O
А як далі розв’язувати?

19 12 2013
vinokurova

2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O рівняння ось таке.
Спочатку визначаємо скільки натрій гідроксиду в 20%-ному розчині: 0,2х320=64г.
М(лугу)=23+16+1=40 г/моль, а у нас виходить 64:40=1,6 моль М(солі)=2х23+32+4х16=142г/моль
З рівняння реакції бачимо, що 2 моль лугу при взаємодії з кислотою утворить 1 моль солі
тоді 1,6 моль ————————————-Х
Звідси Х=1.6х1:2=0,8 моль або 142х0,8=113,6г солі утвориться.

19 12 2013
Ярослав

кільки літрів сірчистого газу можна одержати із 100г піриту який містить 10% домішок

21 12 2013
vinokurova

Пірит – залізна руда, яка містить FeS2 і домішки.
Знайдемо масу FeS2 в 100 г піриту: m(FeS2)=0,9×100=90 г. M(FeS2)=120 г/моль
FeS2 -> 2SO2 (зі схеми бачимо, що з 1 моль піриту утворюється 2 моль сірчистого газу)
Визначимо кількість речовини FeS2: n(FeS2)=m(FeS2):M(FeS2)=90:120=0,75 моль.
Отже з 1 моль FeS2 отримується 2 моль сірчистого газу,
тоді з 0,75 моль ————–Х
Х=0,75х2:1=1,5 моль SO2
Залишилось знайти об*єм сірчистого газу: V(SO2)=1,5×22,4=33,6л

22 12 2013
Зина

Пожалуйста помогите мне. хоть чем-то. Задача. Газ. отриманий у результати спалювання вуглецю. прореагував из кальций гидроксидом. що знаходився у розчини. У результати утворилося 10г осаду. Обчислить масу вуглецю. Заранее спасибо!!!

25 12 2013
vinokurova

При спалюванні вуглецю утворюється вуглекислий газ: С+О2=СО2
При взаємодії з кальцій гідроксидом відбувається реакція Са(ОН)2+СО2=СаСО3+Н2О. Саме СаСО3 не розчиняється у воді і випадає в осад.
З цих рівнянь видно С->СаСО3 (подивись сама, для СаСО3 потрібен 2 атом Карбону!)
М(С)=12 г/моль; М(СаСО3)=100 г/моль
12 г С утворять 100г СаСО3,
Х г С ———10г
Звідси Х=12х10:100=1,2 г

22 12 2013
Аліна

Дописати хімічне рівняня.
Fe+HNO3=Fe(NO3)2+NO2+H2O (цифри це степені).Урівняти коефіцієнти методом електронного балансу, вказати окисник та відновник.
Допоможіть будь- ласка.

25 12 2013
vinokurova

o +5 +2 +4
Fe+4HNO3=Fe(NO3)2+2NO2+2H2O
o +2
Fe-2e->Fe 1
+5 +4
N+1e->N 2
Відновник віддає електрони, а окисник приймає. Отже злізо буде відновником, а нітратна кислота – окисником.

22 12 2013
Олександр

При згорянні фосфору кількістю 1 моль утворюється 746 кДж теплоти.
Запишіть термохімічне рівняння. Допоможіть розв’язати

25 12 2013
vinokurova

Саша, це типова задача з підручника 9 класу. Саме там наводиться приклад подібної задачі із розв*язком.

23 12 2013
марія

знайдіть масову часткуетанолу в розчині якщо на кожні 6 молекул води припадає 3 молекули

25 12 2013
vinokurova

Припадає 3 молекули чого?

23 12 2013
Ліля

Доброго вечора.Поможіть будь-ласка, дуже потрібно розвязати це завдання:

Є речовини: фосфор, хлор, вода, натрій оксид. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна добути дві прості та не менше семи складних речовин, використовуючи їх та продукти їх взаємодії. Де можливо, складіть повні та скорочені йонні рівняння реакцій.

25 12 2013
vinokurova

2P+5Cl2=2PCl5
Na2O+H2O=2NaOH
2H2O=2H2+O2 (под действием высокой температуры или эл. тока)
H2+Cl2=2HCl
HCl+NaOH=NaCl+H2O
4P+5O2=2P2O5
P2O5+H2O=2HPO3 (если вода холодная)
P2O5+3H2O=2H3PO4 (если вода горячая)
HPO3+NaOH=NaPO3+H2O
H3PO4+3NaOH=Na3PO4+3H2O
Получили 2 простых вещества: О2 и Н2
Получили сложные вещества: PCl5, NaOH, HCl, NaCl, P2O5, HPO3, H3PO4, Na3PO4. Можешь получить для разнообразия еще парочку кислых солей ортофосфатов.

25 12 2013
Алина

Розв’яжіть будь-ласка задачу.
Знайдіть масу води,що утвориться в результаті реакції нейтралізації між 15г. натрій гідроксиду і сульфатною кислотою

14 02 2014
vinokurova

Аліна, вибачаюсь, але були проблеми з Інтернетом, тож не відповіла відразу. Можливо, тобі вже не потрібна ця задача, але я все ж поясню її тобі.
Реакціями нейтралізації називають реакції між кислотою і основою. У нас, відповідно:
15г Хг
H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O М(Н2О)=18 г/моль; M(NaOH)=40 г/моль
2моль 2моль
40г/моль 18г/моль
80г 36г
Тепер складаємо пропорцію: 15:80=Х:36. З цієї пропорції знаходимо Х: Х=15х36:80; Х=6,75г
Відповідь: утвориться 6,75 г води.

30 01 2014
Danil

Доброго вечора. Поможіть розв’язати:
який об’єм С02 виходить при згорані 2,8 г бутилену.

14 02 2014
vinokurova

Бутилен – С4Н8; рівняння реакції горіння бутилену:

2,8г Хл
С4Н8+6О2=4СО2+4Н2О ми отримали пропорцію, з якої і знайдемо невідомий об*єм СО2: Х=2,8х89,6:56; Х=44,8л СО2
56 4х22,4

31 01 2014
Анжеліка

Допоможіть будь-ласка розв’язати 4 задачі!!!! Водень і кисень об’ємом 5,6л кожен змішали й підірвали. Визначте масу води, яка може утворитися в результаті реакції.

Обчисліть об’єм водню і кисню( н.у) ,які знадобляться для одержання води масою 5,4 г.

Природний карбон складається з 2 ізотопів 12( зверху)С m 13(зверху)С на перший нуклід припадає 98,9%. Обчісліть відносно атомну масу С з точністю до сотих.

14 02 2014
vinokurova

Чому так багато? Для перших 2-х задач достатньо повторити параграфи підручника “Об*ємні відношення газів” та “Розрахунки за хімічними рівняннями”.
Остання ж розв*язується так: 1) Визначаємо масову частку другого нукліда 100%-98,9%=1,1%
2) Визначаємо відносну атомну масу Карбону 12х0,989+13х0,011=12,011. Якщо ж брати з точністю до сотих, то 12,01

5 02 2014
Тарас

Допоможіть будь-ласка розвязати задачу))
Визначити яка середня відносно молекулярна маса повітря,якщо прийняти його слад таким масова частка азоту 75,6% кисню 23,1% аргону 1,3%?

14 02 2014
vinokurova

Mr(N2)=28; Mr(O2)=32; Mr(Ar)=40.
_
Mr(повітря)=28х0,756+32х0,231+40х0,013=29,08
Якщо округлити до цілого, то середня відносна молекулярна маса повітря становить 29.

13 02 2014
Віка

Допоможіть будь-ласка вирішити задачу: гідроксид масою 4,75 вступив в реакцію з нітратною кислотою з утворенням нітрату двовалентного металу масою 12г,. гідроксид якого металу вступив в реакцію? Дякую.

14 02 2014
vinokurova

Давай позначимо двовалентний метал, що входить до складу гідроксиду, Ме. Тоді формула цього гідроксиду буде Ме(ОН)2.
Складаємо рівняння реакції. Відносна атомна маса невідомого металу – х, Тоді відносні молекулярні становитимуть х+34 та х+124 відповідно.
4,75г 12г
Ме(ОН)2+2HNO3=Me(NO3)2+2H2O
х+34 х+124
Записуємо отриману пропорцію: 4,75:(Х+34)=12:(Х+124).
Залишилося розв*язати це рівняння з одним невідомим, тобто одна математика:
4,75х(Х+124)=12х(Х+34)
4,,75Х+4,75х124=12Х+12х34
4,75Х+589=12Х+408
12Х-4,75Х=589-408
7,25Х=181
Х=24 (приблизно)
Метал з відносною атомною масою 24 це Магній, а його гідроксид Mg(OH)2

16 02 2014
Дмитро

Допоможіть будь ласуа. Приспалювінні 12,4 г фосфору витратився кисень масою 16 г і утворився фосфор(V) оксид.Яка маса фосфор(V) оксиду утворилося

17 02 2014
vinokurova

Щоб розв*язати цю задачу, треба пригадати закон збереження маси речовин. Маса речовин до реакції = масі речовин після неї. Якщо 12,4 г фосфору вступило в реакцію з 16 г кисню, то яка ж маса утвореного продукту? Здогадався?

19 02 2014
mirabka

Допоможіть вирішити задачу
яка маса цинку ,що містить 2% неактивних домішок необхідна для одержання 33,6 л(н.у) водню? (99,5 г)

22 02 2014
vinokurova

Xг 33,6л
Рівняння реакції: Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2 Х=65х33,6:22,4=97,5г. Але це, якщо цинк не містить домішок.
65г 22,4л
За умовою задачі в нашому випадку є неактивні домішки (2%). Знаходимо масу цинку з цими домішками. Звени увагу, що цинку 98%.
Тому треба 97,5х100%:98%=99,5 грамів цинку із домішками.

19 02 2014
Жека

Який обєм повітря витратиться на спалювання бутану обємом 1,12м в кубі?

22 02 2014
vinokurova

І бутан, і кисень з яким він реагує – газуваті речовини, тож можемо скористатися законом об*ємних відношень газів:
1,12 куб м Х куб м
2С4Н10 + 13О2 = 8СО2 + 10Н2О Звідси Х=1,12х13:2; Х=7,28 куб м кисню. В повітрі кисню 21% за об*ємом. Тому об*єм повітря становить 7,28х100%:21%=34,67 куб м
2 13

22 02 2014
lenkasssssssssssssss

Допоможіть будь-ласка. Чи вистачить повітря об’ємом 500 мл , у якому об’ємна частка кисню 21%, для спалювання фосфору 9.3 г?

22 02 2014
vinokurova

Спочатку потрібно скласти рівняння реакції горіння фосфору. 9,3г Хл
За цим рівнянням обчислити об*єм кисню для спалювання 9,3 г фосфору: 4Р + 5О2 = 2Р2О5 Звідси Х=9,3х112:124; Х=8,4 літрів кисню необхідно для спалювання 9,3 грамів Р.
4х31 5х22,4
Вже зараз можна побачити, що кисню не вистачить. Та все ж таки обчислимо об*єм необхідного для реакції повітря: V(повітря)=8,4х100%:21%; Х=40 л повітря. А за умовою задачі повітря 500 мл, тобто 0,5 л. Отже повітря не вистачить.
До речі, перевір, будь ласка ще раз умову задачі. Може там 500 л, а не мл?

23 02 2014
lenkasssssssssssssss

500 мл

22 02 2014
lenkasssssssssssssss

Визначте густину азоту за киснем та за нормальних умов

22 02 2014
vinokurova

Щоб визначити відносну густину одного газу за іншим потрібно знайти відношення їхніх відносних молекулярних мас. В нашому випадку це 28:32=0,875. А теоретичний матеріал можна прочитати в підручнику 8 класу. Ця тема вивчалася десь наприкінці вересня.

22 02 2014
lenkasssssssssssssss

Яка маса солі утвориться під час взаємодії розчину калій гідроксиду, що містить 11,2 г розчиненої речовини, та 4,48 л сульфур (4) оксиду?

22 02 2014
lenkasssssssssssssss

Під час розчинення 6,2 г оксиду невідомого лужного металу у воді утворилося 8 г лугу. Визначте цей метал.(будь-ласка допоможіть)

25 02 2014
lenkasssssssssssssss

визначити склад та масу солі що утворилась у результаті пропускання амоніаку обємом 224 мл (н.у.) крізь 10 г ортофосфатної кислоти

2 03 2014
number1111111111111

будь-ласка допоможіть здійснити хімічні перетворення:
Si – SiO2 – Na2SiO3 – SiO2(дякую)

7 03 2014
vinokurova

Si+O2=SiO2
2NaOH+SiO2=Na2SiO3+H2O
Na2SiO3+2HCl=2NaCl+H2O+SiO2

2 03 2014
lenkasssssssssssssss

яка сіль і якою кількістю речовини утвориться в результаті пропускання 2,24 л Карбон (4) оксиду (н.у.) крізь натрій гідроксид масою 25 г?
будь-ласка допоможіть терміново(дякую)

12 03 2014
Валерія

Підкажіть, будь ласка, формулу для розв’язування задач типу:
Відносна атомна маса Е=х(відоме число), складається з двох ізотопів. Визначити відсоток кожного ізотопа.

20 03 2014
vinokurova

Конкретніше умову, будь ласка.

17 03 2014
Артём Беркута

допоможіть…
яку масу амоній сульфату можна добути з амоніаку кількістю речовини 2,8 моль при виході 95%?

20 03 2014
vinokurova

Складаємо рівняння реакції: 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4
Обчислюємо молярну масу амоній сульфату: (14+1х4)х2+32+16х4=132 г/моль
З рівняння реакції бачимо, що з 2 моль амоніаку можна добути 1 моль амоній сульфату (коефіцієнти в рівнянні), отже з 2,8 моль амоніаку отримається 1,4 моль продукту.
Знайдемо масу амоній сульфату, який утворився: 1,4 мольх132 г/моль = 184,8 г. Але не забуваємо, що це теоретичний, тобто розрахований за рівнянням, вихід.Практично ж ми отримаємо лише 95% від теорії, тобто 184,8х0,95=175,56 г амоній сульфату.
Ну, где-то так)))

20 03 2014
каріна

перевірте чи правильно МАЄ ВИЙТИ СИЛІЦІЙ ТАК

20 03 2014
vinokurova

Каріна, ви молодець. Цей елемент дійсно Силіцій!

21 03 2014
каріна

дякую

31 03 2014
ОЛЕГ

Розрахувати масу Na карбонату потрібно для приготування 150мл молярного розчину???

8 04 2014
vinokurova

Одномолярний розчин це такий, що містить 1 моль розчиненої речовини в 1 літрі розчину. Спочатку обчислюємо молярну масу натрій карбонату. Саме стільки потрібно його для приготуванні 1 літру або 1000 мл розчину. А тепер подумай: а скільки натрій карбонату потрібно, щоб приготувати 150 мл цього розчину? Бажаю успіху!

2 04 2014
Марія

Допоможіть задачу:
Елемент належить до 5 групи Періодичної системи елементів. 1 л. Його вищого оксиду за н. У. Має масу 1,964 г. Визначити елемент, записати електрону формулу його атома?

І ще другу:
Кислота має формулу тупу H2EO4 кислоутворюючий елемент виявляє вищий ступень окиснення а його атом має чотири електронні шари. що це за кислоти.
Будьласка можна як найшвидше:)
Дякую наперед:)

4 06 2014
vinokurova

Друга задача. Кислоту такої загальної формули мають елементи шостої групи. За умовою атом кислотоутворюючого елемента має 4 електронні шари. Тобто це елемент четвертого періоду. Отже 4 період і 6 група: це Селен. Кислота – H2SeO4.
А в першій задачі умова вірно написана?

7 04 2014
Максім

Добрий вечір, поможіть будь ласка
Двовалентний метал масою 2,5 грама без залишку прореагував з водою, при цьому видїлився газ Н2 об’єм 1,4 літри.Визначити метал.

13 04 2014
vinokurova

2,5г 1,4л
Ме + 2Н2О = Ме(ОН)2 + Н2
Х 22,4л
Складаємо пропорцію і знаходимо Х (відносна атомна маса невідомого металу). Після цього залишається тільки подивитися в Періодичну систему і відшукати елемент з такою Аr.

8 04 2014
Макс

У троьох пронумерованих пробірках без етикеток містяться;натрій сульфіт,натрій карбонат,натрій силікат,за допомогою яких хімічних реакцій можна розпізнати ці речовини.Cкладіть план розпізнання та відповідні рівняння реакції у йонно-молекулярній формі

13 04 2014
vinokurova

Зрозуміло, що для кожного катіону чи аніону є своя якісна реакція. В нашому випадку катіон у цих речовин один і той же. отже він не допоможе нам розрізнити запропоновані речовини. А от аніони різні: сульфіт-аніон, карбонат-аніон і силікат-аніон. Цікаво, що для їх визначення достатньо одного реактива – хлоридної кислоти. Додавши розчин хлоридної кислоти спостерігаємо наступне: а) бурхливе виділення газу, який призводить до помутніння вапняної води (це буде пробірка з натрій карбонатом; вуглекислий газ, що виділяється, взаємодіє з вапняною водою з утворенням нерозчинного кальцій карбонату); б) утворення білого драглистого осаду (в досліджуваній пробірці – натрій силікат); в) поява неприємного запаху тухлих яєць ( виділяється Н2S).
Макс, думаю, що рівняння реакцій в молекулярному і йонному вигляді ти складеш самостійно, адже в підручнику 9 класу є простий алгоритм для цього. Бажаю успіху)))

9 04 2014
Ваня

Допоможіть будь-ласка розв’язати задачу. Скільки грамів калій нітрату утвориться при нейтралізації нітратною кислотою калій гідроксид 2 моль

13 04 2014
vinokurova

Рівняння реакції дуже просте: HNO3+KOH=KNO3+H2O
За рівнянням реакції бачимо, що 1 моль нітратної кислоти реагує з 1 моль калій гідроксиду і утворюється 1 моль калій нітрату (зверни увагу на коефіцієнти в рівнянні реакції). Тому, якщо калій гідроксиду прореагувало 2 моль, то і калій нітрату утвориться теж 2 моль. Тепер знайдемо масу цієї солі за формулою: m(KNO3)=n(KNO3)xM(KNO3). Обчислюємо молярну масу солі і множимо її на кількість речовини (2 моль). От і все!

13 04 2014
Влад

У результаті дії надлишку хлоридної кислоти на кальцій карбонат масою 25 г добули вуглекислий газ масою 10г обчисліть масову частку практичного виходу продукції

23 05 2014
vinokurova

Не розумію, де “будь ласка”. Ти просиш допомоги, чинамагаєшся мені наказувати. Якщо так, то вибач.

14 04 2014
Олеся

Допоможіть будь ласка зробити задачу
яка сіль утвориться в результаті пропускання карбон(4) оксиду масою 0.88 г крізь розчин масою 10 г з масовою часткою натрій гідроксиду 20%? знайти масу цієї солі

23 05 2014
vinokurova

Маса натрій гідроксиду в розчині: 0,2х10=2 г
2г 0,88 г Х г
2NaOH + CO2 = Na2CO3 +H2O М(NaOH)=40 г/моль М(солі)=106 г/моль М(СО2)=44 г/моль
80 г 44 г 106 г
Яка з вихідних речовин в надлишку? n(NaOH)=2:40=0,05 моль n(CO2)=0,88:44=0,02 моль. Натрій гідроксид у надлишку, тод пропорцію складаємо по СО2.
Х=0,88х106:44=2,12 г

21 04 2014
Вадим

Глюкоза
знайти
W(C) – ?
W(O) – ?
Допоможіть будь-ласка розв’язати задачу.

4 06 2014
vinokurova

С6Н12О6 це формула глюкози.
w(C)=6Ar(C):Mr(C6H12O6)
w(O)=6Ar(O):Mr(C6H12O6)

21 04 2014
Вадим

m( сахарози) – 17.1 г
V (H2O) – 500 мл
Знайти
W?
Допоможіть розвязати задачу за 9 клас

4 06 2014
vinokurova

Щоб знайти масову частку розчиненої речовини, поділи масу речовини на масу розчину. Це і все!

25 04 2014
Костя

Допоможіть будь-ласка з задачою. Встановіть у відсотках масові частки суміші алюмінію й срібла, якщо при обробці 5г її розчином хлоридної кислоти виділилось 2.24л водню. Наперед дякую.

23 05 2014
vinokurova

Костя, срібло не реагує з розчином НСІ, тож 2,24 л водню виділилося при взаємодії АІ з НСІ
Х 2,24л
2АІ + 6НСІ = 2АІСІ3 + 3Н2 Х=54х2,24:67,2=1,8г АІ в суміші. А срібла 5-1,8=3,2г
54г 67,2л
Тепер масові частки: w(Al)=1,8:5=0,36 або 36%. Масова частка срібла 100%=36%=64%

1 05 2014
Лев

Допоможіть будь ласка розв’язати задачу . Вищий оксид елемента має загальну форму ЕО3 . Елемент утворює летку сполуку з Гідрогеном , відносна густина якої за повітрям 2,793 . Що це за елемент ? Складіть електронну формулу його атома .

4 06 2014
vinokurova

Елемент з такою загальною формулою оксиду знаходиться в шостій групі періодичної системи, тому загальна формула його сполуки з Гідрогеном буде Н2Е. 1s2Позначимо відносну атомну масу цього елемента Х, тоді відносна молекулярна маса його сполуки з Гідрогеном =2+Х. Скориставшись заданою відносною густиною за повітрям, складаємо рівняння:
2+Х=29х2,793
2+Х=81
Х=79. Ar(Se)=79, отже невідомий елемент Селен.
Його електронна формула: 1s22s22p63s23p63d104s24p4

3 05 2014
Дар'я

Допоможіть будь ласка розв’язати задачу: При розчиненні у воді 15.4 г сплаву калію з натрієм виділилось 6.72 л водню, визначте масові частки натрію і калію в суміші.

23 05 2014
vinokurova

Спочатку визначай масу калію і натрію, позначивши їх Х і 15.4-Х. А далі все як у стандартних задачах

3 05 2014
catdoghjjgjk

Будь-ласка допоможіть. Назвіть алкен, якщо його відносна молекулярна маса довівнює 74(дякую)

23 05 2014
vinokurova

Помилка в умові задачі

5 05 2014
15dima

розвяжіть будьласка задачу при окисленні 4,6 г етанолу утворится 4 г етанолю обчислити масову частку виходу етанолю

23 05 2014
vinokurova

Спочатку визначимо теоретичний вихід по рівнянню реакції
4,6 г Х г
С2Н5ОН -> СН3СНО М(спирту)=46 г/моль; М(альдегіду)=44 г/моль
46 г 44 г
Х=4,6х44:46=4,4 г Ось скільки мали отримати альдегіду, якби вихід був 100%. Але за умовою задачі вийшло лише 4 г продукту.
Вихід буде 4:4,4=0,909 або 90,9%

6 05 2014
Надія

Визначте ступені окиснення атомів у сполуках: Mn2O7, СO2, РН3, SO2, Р2O5, H2Se.
. Допишіть рівняння реакцій, виберіть рівняння зі зміною ступеня окиснення атомів. Укажіть для цього рівняння окисник і відновник:
a) Na + H2O
б) NaOH + НСl
1. Оксид елемента головної підгрупи II групи масою 2,8 г повністю розчинився в хлоридній кислоті масою 3,65 г. Визначте цей елемент. Складіть схему будови атома, електронну формулу.
Допоможіть будь ласка ці завдання

23 05 2014
vinokurova

Ступінь окиснення Оксигену=-2, Гідрогену=+1, і кожного разу треба, щоб загальна сума всіх ступенів окиснення дорівнювала нулю.
Наприклад СО2. Тут 2 атоми Оксигену по -2 дають загалом -4. Тоді на Карбоні, який у формулі один, має бути ступінь окиснення +4, щоб в цілому +4-4=0.
Зі зміною ступенів окиснення відбувається перша реакція:
0 +1 +1 0
2Na + 2H2O = 2NaOH + H2 У простих речовин ступінь окиснення =0. Тож Натрій і Гідроген свою ступінь окиснення змінили в ході реакції. Натрій в ході реакції віддає електрони, тому він відновник, а Н приймає електрони, тож він є окисником
Стосовно задачі, то це Кальцій
Са ) ) ) )
2 8 8 2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

9 05 2014
lenkasssssssssssssss

масова частка метану в природному газі – 88%.Який обєм етину можна добути з такого газу обємом 200 м3 якщо обємна частка виходу продукту-60% від теоретичного можливого

9 05 2014
lenkasssssssssssssss

будь ласка допоможіть терміново

10 05 2014
кристина

як розвязати валентність з оксидами

23 05 2014
vinokurova

Вибач, Кристина. А саме завдання можеш дати?

12 05 2014
Мері

поможіть будь ласка розвязати задачу

23 05 2014
vinokurova

А де ж ця задача?

12 05 2014
JULIA VERBITSKA

Написати 4 можливих рівняння між цими сполуками

O
I I
H-C
I
O
I
CH3

H2O (C6H10O5)n Cu(OH)2 H2 NA2CO3

O O O
II I I I I
C3H7-C C2H5-C CH3
I I I
OH O H
I
CH3

Допоможіть будь ласка

23 05 2014
vinokurova

Вибачаюсь, але з формулами щось скоїлося. Не зрозуміло, що ви написали. Може просто дайте їх назви?

14 05 2014
Ylia

Допоможіть будь-ласка розв’язати задачу. У розчин, який містить кальцій хлориду масою 33,3 г. додали розчин, що містить натрій фосфат масою 4,1 г. Яка маса отриманого осаду?

23 05 2014
vinokurova

3CaCl2 + 2Na3PO4 = 6NaCl + Ca3(PO4)2
В осад випадає кальцій ортофосфат. Щоб знайти його масу треба визначити, який з реагентів у надлишку

16 05 2014
Таня

Допоможіть рішити задачу. На гашене вапно подіяли сульфатною кислотою масою 6.7г яку масу сульфату кальцію добудим якщо практичний вихфд у масових частках становить 67%.

23 05 2014
vinokurova

Не бачу “будь ласка”. Тому працюй без мене.

18 05 2014
Макс

Допоможіть з задачею. Буду вдячний! На першій стадії поліконденсації фенолу та формальдегіду утворився резол; складіть рівняння реакції та визначте вихід резолу від теоретично можливого, якщо з 10т фенолу добули 11т резолу.

23 05 2014
vinokurova

Вибач, будь ласка, Макс. Наприкінці навч року не було можливомті заглядати на свій сайт. Тепер мабуть пізно?

19 05 2014
Саша

Будласка розвяжіть мені цю задачу: У розчин пропанової кислоти масою 140 г помістили надлишок Калій карбонату. Внаслідок реакції виділився газ обємом 39,2 л. (н.у.). Розрахуйте масову частку кислоти у вихідному розчині.

23 05 2014
vinokurova

Саша, в умові задачі помилка.

20 05 2014
Наталія

Будь ласка допоможіть вирішити задачу : обчисліть масу солі, яку треба взяти , щоб отримати розчин масою 80 г з масовою часткою кальцій хлориду 8%
Заздалегідь спасибі!!

23 05 2014
vinokurova

Просто застосуй формулу: m(солі)=w(солі)xm(розчину).

21 05 2014
Andrey

Будь ласка , допоможіть.
Яка маса кальцій оксиду утвориться , якщо у реакцію вступило 16г кисню?

23 05 2014
vinokurova

36 г

22 05 2014
Julia Marchuk

Під час бродіння з глюкози масою 36 г добули танол масою 14,8 г.
Визначте вихід танолу від теоретичного,
Допоможіть будь ласка . Буду дуже вдячна)

23 05 2014
vinokurova

Можливо, не вдається розібратися із задачею по простій причині: не танол (немає такого), а етанол-С2Н5ОН

24 05 2014
catdoghjjgjk

Терміново потрібна ваша допомога. Допоможіть розв’язати:
метан-хлорметан-метанол(карбон 4 оксид)-калій метилат

24 05 2014
catdoghjjgjk

будь-ласка

25 05 2014
доценко

Пидрахуйте масову частку сульфуру в пирити FeS2

4 06 2014
vinokurova

w(S)=2Ar(S):Mr(FeS2)=64:120=0,5333 або 53,33%

26 05 2014
Света

Добрый день! Помогите пожалуйста решить задачи, дочка сейчас на контрольной, просит ей помочь, а я бессильна.
1) трьох посудинах без етикеток мистиця повитря, кисень и вуглекислий газ. Як можна визначити вмист кожнои посудини?

4 06 2014
vinokurova

Внести в кожну з посудин тліючу скіпку. В посудині з киснем скіпка яскраво спалахне, в посудині з повітрям буде тліти, а в посудині з вуглекислим газом відразу згасне.

26 05 2014
Olya Nikityuk

Допоможіть будь ласка з задачею:
Яку масу ферум(3)нітрат потрібно вз’яти для добування 8 г. ферум(3)оксид.

4 06 2014
vinokurova

X г 8 г
2Fe(NO3)3 -> Fe2O3
484 160
Залишилося знайти Х з пропорції )))

22 06 2014
Дарина

допоможіть розв’язати: який об’єм ацетилену(н.у.) можна добути із 130 кг технічного карбіду кальцію, що містить 105 домішок?

26 06 2014
vinokurova

Зі 105 домішок щось не так. 105 чого: грамів, відсотків чи може ще чогось?

3 09 2014
Elizaveta Valerevna Lapshina

який об’єм аміаку знадобиться для утворення амоній сульфату масою 26,4 грами, якщо вихід продукту 80 %

14 09 2014
vinokurova

Єлизавета, вибач будь ласка, що не відповіла своєчасно. У мене не працював Інтернет. Мабуть вже пізно…

6 09 2014
саша

допоможіть будь ласка. Скільки літрів вуглекислого газу виділиться у результаті взаємодії 10г кальцію карбонату з хлоридною кислотою.

14 09 2014
vinokurova

Саша, вибач, що не відповіла своєчасно. У мене не працював Інтернет. Мабуть зараз вже пізно пояснювати.

7 09 2014
Влад

допоможіть будь ласка: Який V(CO2) можна отримати при повному згоряні октану Н22 m=57г і ще будь ласка:Який Vпов витрачається при повному згоряні метану V=1л?

14 09 2014
vinokurova

Думаю, пояснювати щось вже пізно. Вибачаюсь, перестав працювати Інтернет(((

7 09 2014
Богдан

яка кількість речовин глюкози відповідає числу авогадре.ghjie

14 09 2014
vinokurova

Число Авогадро показує скільки структурних частинок містить 1 моль любої речовини. І глюкозим також. До речі, невихованим учням я не відповідаю. Пам*ятай про це, БУДЬ ЛАСКА

8 09 2014
Наташа

Допоможіть розв’язати задачу будь ласка. Дякую.
На купрум (ІІ) гідроксид кількістю речовини 0,3 моль подіяли надлишком нітратної кислоти. Обчисліть маси і кількості речовин утворених продуктів. Назвіть речовини.

14 09 2014
vinokurova

0,3 моль х моль у моль
Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O Дивись уважно на рівняння. З 1 моль купрум(ІІ)гідроксиду отримують 1моль купрум(ІІ)нітрату і 2 моль води. Тепер думай, а скільки цих
1 моль 1 моль 2 моль продуктів утвориться з 0,3 моль купрум(ІІ)гідроксиду?

Для обчислення маси продуктів скористайся формулою m=nxM. тобто треба перемножити кількості речовин на молярну масу.

9 09 2014
Kristina

Допоможіть будь-ласка
Яку кількість речовини Р неохідно спалити для одержання 0,05 моль Р5О

14 09 2014
vinokurova

Крістіна, у тебе в умові помилка, вибач, будь ласка.

10 09 2014
Олександр

Введіть ваш коментар сюди …Допоможіть вирішити задачу з хіміі.
Внаслідок термічного розпаду 30,8 грам гідроксиду трьохвалентного металу утворилося 20,4 грами оксиду металу.
Що це за метал?

14 09 2014
vinokurova

2Ме(ОН)3 = Ме2О3 + 3Н2О Ме – невідомий метал. Щоб його визначити, потрібно знайти його відносну атомну масу, тож позначимо її через Х. Залишилося скласти пропорцію.
30,8 г ———— 20,4 г
2(Х+17х3)————-2Х+16х3 звідси: 2(Х+51)х20,4 = (2Х+48)х30,8 Рохкривай дужки, виконуй дії, шукай Х. Це буде відносна атомна маса невідомого металу.

11 09 2014
Василь

допоможіть розвязати… 10г металу е електронною формулою 1s2 2s2 2p6 3s1 помістили у воду. Одержаний водень спалили у кисні, яка маса води утворилася в результаті згорання водню.

14 09 2014
vinokurova

Якщо знайти суму усіх електронів з електронної формули, отримаємо 2+2+6+1=11. Це порядковий номер (протонне число) невідомого елемента. Подивись в періодичну систему, № 11 це натрій. Він дійсно реагує з водою і при цьому утворюється водень Н2 і луг NaOH. Складай рівняння і шукай скільки водню при цьому утворилось. Потім складаєш друге рівняння: 2Н2+О2=2Н2О і вже з нього обчислюєш масу води. Як звичайно, складанням пропорції.

14 09 2014
Ульяна

Це Кальцій?

14 09 2014
vinokurova

Так, це кальцій. Сама роз*вязала? Молодець.

31 10 2014
артем

допоможіть розвязати 5 задач

10 11 2014
vinokurova

Артем, я б допомогла, але де ж ці умови задач?

2 11 2014
Ульяна

Так,дякую

30 10 2014
Аполлінарія

Допоможіть, будь ласка!Дуже прошу!
1.Обчисліть масову частку цукру у склянці чаю (250г), куди поклали дві чайні ложки цукру по 8 г у кожній.
2.При спалюванні невідомої речовини масою 5,4 г у кисні утворилися азот,карбон (IV) оксид і вода масами: 2,8 г, 8,8 г, 1,8 г відповідно. Визначте формулу речовини, якщо її молярна маса дорівнює 27 г/моль. До якого класу сполук належить дана речовина.

10 11 2014
vinokurova

Щоб визначити масову частку цукру в чаї треба масу цукру розділити на масу розчину. Маса цукру буде 16 г (2 ложки по 8 г), а маса розчину 266 г ( маса води + маса цукру. Тепер можеш знайти масову частку цукру.

31 10 2014
дыма

яку масу амонію потрібно розчинити у сульфатный кислоты щоб виділилося 2,24 лытри водню ?

10 11 2014
vinokurova

Діма, у тебе в умову задачі закралася помилка, оскільки амоній(!) тут ні до чого. Перевір умову, будь ласка.

31 10 2014
Max

Допоможіть:Який об^єм газу (н.у) виділиться при взаємодії 3 моль кальцію з водою?

10 11 2014
vinokurova

3 моль Х л
Са + 2Н2О =Са(ОН)2 + Н2 В ході реакції виділяється газ водень (Н2)
1 моль 22,4 л
Бачиш пропорцію в рівнянні реакції? Скористайся своїми знаннями з математики і знайди Х з цієї пропорції. Успіхів!

2 11 2014
Ульяна

допоможіть будь-ласка
потрібно зробити ланцюжок перетворень добування водню, і написати рівняння рекцій

3 11 2014
віктор

укажіть хімічні елементи які можуть проявляти валентність 3

10 11 2014
vinokurova

А де твоє “Будь ласка?” Мені здається, що я твоя підлегла. Але все одно, подивись для початку в періодичну систему. Елементи головної підгрупи ІІІ групи як раз трьохвалентні.

5 11 2014
Сергей

Допоможіть будь ласка із задачами

Визначте склад молекули білого фосфору, якщо густина його пари за повітрям дорівнює 4,28.

Газові викиди тваринницьких ферм містять сполуку нітрогену, відносна густина якої за воднем дорівнює 8,5. Визначте її формулу.

10 11 2014
vinokurova

Густина за повітрям визначається як відношення відносної молекулярної маси газу до відносної середньої млекулярної маси повітря, яка дорівнює 29. Отже, щоб знайти відносну молекулярну масу білого фосфору треба його густину за повітрям помножити на 29.
Мr(білого фосфору)=4,28х29=124. Ясно, що білий фосфор складається тільки з атомів Фосфору. Скільки їх? 124:31=4
Виходить, що формула білого фосфору Р4.

6 11 2014
Аліна

Допожіть будь ласка!Визначте число молекул,атомів в 11,2г азоту!

10 11 2014
vinokurova

Аліна, добрий вечір. Ти впевнена, що в умові 11,2 грамів азоту? Мені здається, що там не грами, а літри. Перевірумову задачі, будь ласка.

7 11 2014
Ростислав

допоможіть будьласка вирішати таку задачу (при взаємодії 27 гам алюмінію що містить 50 % домішку хлоридної кислоти утворюеться водень зайдіть обєм водню)

10 11 2014
vinokurova

Знайдемо масу чистого алюмінію. Якщо домішок 50%, тобто половина, то алюмінію в наважці 13,5 грамів. Тепер рівняння реакції:
13,5г Хл
2АІ + 6НСІ = 2АІСІ3 +3Н2
2х27г 3х22,4л

Бачиш пропорцію? Знайди тепер Х.

8 11 2014
рома

Допоміжіть будь-ласка!!!!😇😇😇
Амоній карбонат масою 21,33 г розклали за нагрівання. Обчисліть об’єм газів (н.у.), що утворилися.

10 11 2014
vinokurova

Для початку пригадаємо рівняння відповідної реакції:
(NH4)2CO3 = 2NH3 + CO2 + H2O
З рівняння бачимо, що з 1 моль амоній карбонату утворилися 2 моль амоніаку і 1 моль вуглекислого газу.
За умовою задачі відома маса амоній карбонату. Визначаємо його кількість речовини: n=m:M. М((NH4)2CO3)=96 г/моль. Тоді n=21,33:96=0,22 моль
Тоді виходить, що утворилося 0,44 моль амоніаку і 0,22 моль СО2. Щоб визначити відповідні об*єми цих газів домнож отримані кількості речовин на молярний об*єм 22,4 л/моль. Удачі!!!

9 11 2014
lmarkiz

71 г оксиду фосфору(V)міститься 31 г фосфору і 40 г оксигену.які масові частки елементів у сполуціБУДЬ-ЛАСКА допоожіть

10 11 2014
vinokurova

w(E)=m(E):m(речовини). Просто скористаємось цією формулою, оскільки і масові частки елементів і масова частка усієї речовини задані в умові.

9 11 2014
Людмила

У розчині цинк хлорид міститься йонні (Zn) кількістю речовини 0,3 моль. Обчислити масу йонів цинку у даному розчині?

10 11 2014
vinokurova

Скористайся формулою m=nM

10 11 2014
Irina

Помогите, пожалуйста.

Помогите решить задачу их химии, буду благодарна)

Обчисліть об`єм 11 г карбон (4) оксиду за н.у.

13 11 2014
vinokurova

n=m:M V=22,4n Іра, це формули для обчислень. М(СО2)=44 г/моль а маса СО2 дана в умові. Тож скористайся спочатку першою формулою, а потім другою!

10 11 2014
Келя

будь ласочка,хочу б щось одне.
1.Вичісліть масу натрій нітрату, який потрібно додатково розчинити в 90 г 3% розчину, щоб його масова частка становила 36%
2.С 500 г розчину натрій нітрату з масовою частиною солі в розчині 20% випарили 100 г води. Визначте масову частину солі і розчині після випарювання.
3.Опреділіть масову частину міді (II) сульфату в розчині, отриману при розчиненні 25 г мідного купоросу в 375 г води.
4.Скільки грамів залізного купоросу потрібно взяти для приготування 10 л розчину з масовою часткою заліза (II) сульфату 20% (густота розчину 1,07 г \ мл)?

13 11 2014
vinokurova

Ну, нехай тоді буде друга задача, добре?
Спочатку обчислюємо масу солі в розчині. m(NaNO3)=0,2×500=100 г. Тепер визначаємо масу розчину після випарювання води: 500-100=400 г.
Залишилося знайти масову частку натрій нітрату в новоутвореному розчині. w(NaNO3)=100:400=0,25 або 25%

16 11 2014
Келя

Дякую;)

11 11 2014
Anna

Будь ласка допоможіт
У результаті дії надлишку хлоридної кислоти на кальцій карбонат масою 25 г добули вуглекислий газ масою 10г обчисліть масову частку практичного виходу продукції. Буду вдячна за вашу допомогу))))

13 11 2014
vinokurova

Спочатку по рівнянню визначаємо теоретичний вихід продукту.
25 г Х г
СаСО3 + 2НСІ = СаСІ2 +Н2О + СО2 М(СаСО3)=100 г/моль; М(Н2О)=18 г/моль
100 г 44 г
Х=25х44:100=11 г (теоретично). В умові ж дано практичний вихід, тобто скільки вуглекислого газу утворилося насправді. Щоб знайти масову частку практичного виходу потрібно практично отриману речовину поділити на розраховану по рівнянню, тобто теоретичну. Ось і все!

11 11 2014
Євгеній

Будь ласка , допоможіть.
Обчисліть масу Натрій Оксиду, що провзаємодіє з водою масою 72грами.

13 11 2014
vinokurova

Х г 72 г
Na2O + H2O = 2NaOH М(Na2O)=62 г/моль; М(Н2О)=18 г/моль
62 г 18 г
Бачиш в рівнянні пропорцію? Знайдемо з неї Х.
Х=62х72:18=248 г

12 11 2014
машуня

У 3 пробірках містяться натрій нітрат,магніц карбонат і барій сульфат.Установіть вміст кожної пробірки

13 11 2014
vinokurova

Я ТАК РОЗУМІЮ, ЩО В ПРОБІРКАХ КРИСТАЛІЧНІ РЕЧОВИНИ, А НЕ РОЗЧИНИ.
1) Додати в кожну пробірку води. Та пробірка, в якій рчовина розчиниться, містить натрій нітрат.
2) У дві пробірки, що залишилися, додаємо сульфатну кислоту. В тій з них де виділиться газ, буде магній карбонат.
Отже в останній пробірці знаходиться барій сульфат.

12 11 2014
sarukhanyan97

Доброго дня!)Допоможіть виконати завдання такого типу:
до розчину що містить 4,9г сульфатної кислоти ( H2SO4) долили розчин ,що містить 11 г барій хлориду(BaCl) .Розрахуйте масу солі що утворилася.
Надіюсь на вашу допомогу)

13 11 2014
vinokurova

4,9 г 11 г Х
H2SO4 + BaCl2 = 2HCl + BaSO4 М(H2SO4)=98 г/моль; М(BaCl2)=208 г/моль; М(BaSO4)=233 г/моль.
98 г 208 г 233 г
Залишилося визначити, який з реагентів у надлишку, а який у нестачі. Нагадую, що розрахунок ведеться по тій речовині, яка у нестачі.
n=m/M n(H2SO4)=4,9/98=0,05 моль; n(BaCl2)=11/208=0,053 моль. Барій хлорид у надлишку, тож розрахунок проведемо по сульфатній кислоті:
Х=4,9х233:98=11,65 г

13 11 2014
sarukhanyan97

Дякую)

12 11 2014
V|aD

будьласка, допоможіть!
який об’єм хлору потрибен для реакції з 25дм3 водню. Знайдіть масову частку HCl в одержаному розчині.

13 11 2014
vinokurova

Н2 + СІ2 = 2НСІ
1моль 1моль

З рівняння реакції ми бачимо, що на 1 моль водню потрібен й 1 моль хлору. Отже 25 куб дм водню прореагують з таким же об*ємом хлору. Стосовно концентрації НСІ в розчині не вистачає даних. Можливо, тут не вся умова задачі?

13 11 2014
V|aD

Дякую Вам за відповідь! 🙂

13 11 2014
V|aD

Дякую Вам за відповідь!)

13 11 2014
V|aD

зараз подевлюсь

13 11 2014
V|aD

Вибачте, трохі наплутав після: 25дм3 водню.”Який об’ем гідроген хлорыду при цьому утворюеться? Об’ем газів виміряно за однаковіх умов.” ось, выбачте мене за мою неуважну помылку(

8 12 2014
Ira Protsun

ПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСКА ДУЖЕ ТРЕБА
При взаемодії амоніаку об’ємом 33,6 л н.у утворився Магній Оротофосфат масою 55 кг,Визначити яку масову частку складає цей вихід теоретично

15 12 2014
vinokurova

З радістю допомогла б тобі, але не можу зрозуміти, як з амоніаку може утворитися магній ортофосфат. З умовою задачі все правильно???

8 12 2014
ліля

будьласка ,допоможіть !
сульфатна кислота масою 0,98 г прореагувала барій хлоридом визначте масу солі що утворилася?
надіюсь на вашу допомогу

15 12 2014
vinokurova

0,98г Xг
H2SO4 + BaCl2 = 2HCl + BaSO4
98г 233г
Знаходимо Х з отриманої пропорції. Виходить 2,33г солі

8 12 2014
Katja

Яка маса хлоридної кислоти витратитьсяна нейтралізацію0,1 моль калійгідроксиду?

15 12 2014
vinokurova

НСІ + КОН = КСІ + Н2О
З рівняння бачимо, що 1 моль кислоти прореагував з 1 моль лугу (це відповідні коефіцієнти в рівнянні реакції). Виходить, що з 0,1 моль кислоти прореагує 0,1 моль лугу. А щоб знайти масу НСІ, скористайся формулою: m=nM

10 12 2014
DIma

скільки грамів натрію гідроксиду прореагує 49г сульфатної кислоти
помогите пожалуйста !!!!!

15 12 2014
vinokurova

Діма, не хвилюйся так сильно)))
49 г Х г
H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O
98 г 80 г
З отриманої пропорції знаходимо Х.
Х=40 г

10 12 2014
Ира

Допоможіть будь ласка.
яка маса солі утвориться при взаємодії NaOH масою 200 г із P2O5

15 12 2014
vinokurova

200 г Х г
6NaOH + P2O5= 2Na3PO4 + 3H2O
240г 328г
Тобі залишилося тільки знайти Х з пропорції.

11 12 2014
Ольга

Допоможуть! У реакцію з хлоридною кислотою вступив алюміній масою 2,7г. Обчисліть :
1)кількість речовини хлоридної кислоти, що вступила уреакцію2) об’єрм водню,що виділився ( н.у)
3) масу солі, що утворилась

15 12 2014
vinokurova

2,7 г алюмінію складає 0,1 моль
0,1 моль хмоль у z
2АІ + 6НСІ = 2АІСІ3 + 3Н2
2 моль 6 моль 2 моль 3 моль
Знаходимо з пропорції кількість речовини НСІ, що прореагувала: х=0,3 моль. Аналогічно можна визначити у і z ( кількості речовин утворної солі і Н2).
Масу солі шукаємо по формулі m=nM; a об*єм V=nVm

11 12 2014
Diana

Допоможіть будь ласка!
В результаті спалювання 1 тонни антрациту в атмосфері кисню утворився CO2, обємом 1,8 м3. Яка масова частка С в антроциті?

15 12 2014
vinokurova

хкг 1,8м3
С + О2 = СО2
12кг 22,4м3

З отриманої пропорції можемо знайти масу спаленого С.
Щоб визначити масову частку С в антрациті, пділи масу спаленого С на 1000 кг, адже за умовою спалювали саме 1 тонну антрациту, тобто 1000 кг.

14 12 2014
Ivanka

Будь ласка допоможіть виконати задачу: двовалентний метал масою 4 г розчинили у воді. при цьому виділився водень об’ємом 2.24 л. визначте цей метал.

15 12 2014
vinokurova

4г 2,24л
Ме + 2Н2О = Ме(ОН)2 + Н2
х 22,4л
Тепер знаходиш Х з пропорції. Це буде відносна атомна маса невідомого металу. Знайди її в Періодичній системі і тоді дізнаєшся, що це за метал.

21 12 2014
Уляна

Доброго вечора! Підкажіть будь ласка, як дослідницьким шляхом дізнатися, що до складу цукру входять атоми Карбону, Оксигену, Гідрогену?

31 12 2014
vinokurova

Цукор обвуглюється при нагріванні, отже до його складу входить Карбон. При цьому на стінках пробірки осідають краплі води, тож до його складу входять Н і С. Це один із способів. В підручнику можна пошукати ще (там де практичні і лаб. роботи

22 12 2014
настя

будьласка допоможіть мені потрібно скласти задачу на густину і розвязати її

31 12 2014
vinokurova

на густину чи відносну густину?

22 12 2014
Настя

Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка із задачею: скільки сігма- і пі-звязків у молекулах Н2О, СО2, NO, НF. Порівняти їх міцність.

31 12 2014
vinokurova

Просто подивись матеріал підручника.

23 12 2014
Аня

Визначте масу натрій гідроксид необхідну для повної нейтралізації 19,6 г сульфатної кислоти.
Допоможіть будь ласка…

31 12 2014
vinokurova

При розв*язуванні задач на хімічне рівняння в першу чергу переводь масу чи об*єм з умови задачі у кількість речовини n=m/M. Тобто кислоти у нас 19,6:98=0,2 моль.
2NaOH +H2SO4=Na2SO4+2H2O З хімічного рівняння видно, що 2 моль натрій гідроксиду реагує з 1 моль сульфатної кислоти, а якщо кислоти 0,2 моль? Скільки треба натрій гідроксиду? Знайшла? Залишилося перевести отримані молі в грами: m=nM.

23 12 2014
Аня

Дано 0.75 моль молекулярного хлору.Визначте а) масу хлору; б)об’м (н.у.) заданої кількості речовини; в) число атомів та молекул що міститься у вихідній кількості речовини

31 12 2014
vinokurova

1) масу хлору знаходимо множенням кількості речовини на молярну масу. Тільки не забудь, що відносна атомна маса СІ становить 35,5.
2) щоб знайти об*єм знову треба помножити кількість речовини на молярний об*єм. Він однаковий для всіх газів і становить 22,4 л/моль.
3) Ну а число молекул знаходимо при множенні кількості речовини на число Авогадро. Доречі, в молекулі хлору міститься 2 атоми, тому атомів хлору удвічі більше.
Надалі пропоную просто користуватися формулами: m=nM V=nVm N=nNa

25 12 2014
Саша

Допоможіть будь ласка рішити задачу: Обчисліть масу кальцій гідроксиду і кальцій карбонату, в якій кожної з речовин міститься по 0,5 моль.

31 12 2014
vinokurova

Сподіваюсь, що визначити молярну масу ти можеш. Залишилося скористатися формулою m=nM. тобто кількість речовини, а за умовою це 0,5 моль помножити на молярну масу.

25 12 2014
sashaoneone

скажіть будь ласка,як знайти молекулярну формулу алкена полібутена за воднем

31 12 2014
vinokurova

В умові задачі недостатньо даних.

15 01 2015
anna2000yura

доброго вечора!допоможіть будь ласка!
Є речовини: цинк,вуглець,фосфор,вода,барій карбонат,натрій.яКі реакції необхідно провести щоб добути не менше 6 оксидів?Напишіть рівняння реакцій.

23 01 2015
vinokurova

Користуватися для добування оксидів можна лише цими речовинами?

16 01 2015
Марія

Допоможіть будь-ласка. Вкажіть масу сулфатної кислоти, яку витратили на взаємодію з натрій карбонатом масою 38.16 г. Сладіть мені будь-ласка рівняння

23 01 2015
vinokurova

H2SO4 + Na2CO3 = Na2SO4 + H2O + CO2
Будь ласка, ось тобі рівняння

18 01 2015
andriy.boyko.00@list.ru

1. До суміші калій гідроген фосфату та калій дигідрогенфосфату масою 66,9 г. у якій масова частка Калію дорівнює 34,98%, добавили розчин ортофосфатної кислоти масою 500 г. з мосовою часткою кислоти 19,6%. Визначте масові частки речовин в одержаному розчині.

23 01 2015
vinokurova

Неввічливим не допомагаю.

20 01 2015
роман

Допоможіть будь-ласка. “Який об’єм займає 450 грам хлориду за нормальних умов????

23 01 2015
vinokurova

Спочатку треба визначити кількість речовини НСІ, а потім його об*єм. Скористайся формулами n=m:M i V=nx22,4

20 01 2015
Валерія

Помогите пожалуста решить задачу
Розрахуйте масу цинк оксиду, що утвориться при прожарюванні цинк гідроксиду масою 19,8 грам

23 01 2015
vinokurova

Х=19,8х81:99=16,2г цинк оксиду утворилося

25 01 2015
kate

Помогите пожалуста решить задачу
обчисліть об’єм 96% єтанолу густина 0.80 грам на миллилитр необхідного для приготування 500мл 40% розчину

26 01 2015
vinokurova

Не зрозуміла умову. 0,8 г/мл це густина 96%-го розчину чи 40%-го?

25 01 2015
Катя

Добрий вечір!
Допоможіть буль-ласка з задачею,якщо можна то з поясненням:
Розрахуйте,які маси Сульфуру та Гідрогену містяться в сірководні масою 85 г?

26 01 2015
vinokurova

Формула сірководню H2S. Його молярна маса становить 34 г/моль, тобто в 34 г цієї речовини міститься 2 г Н і 32 г S. А за умовою сірководню дається 85 г.
Складаємо пропорцію:34 г — 2 г Н,
85 г — Х г Н. Звідси Х=85х2:34; Х=5 г. Отже 85 г сірководню містить 5 г Гідрогену. Тоді Сульфуру у ньому буде 85-5=80 г.

25 01 2015
Валерія

Спасибо

25 01 2015
Валя

Розвяжіть будь ласка 3 задачі:1.)обчисліть кількість речовини калій метаалюмінату KAIO2 ,що утворився внаслідок сплавляння алюміній оксиду масою 5,1 г з калій гідроксидом
2.)зробіть обчислення і вкажіть ,при взаемодії якого двовалентного металу масою 12,8 г із хлором добуто 27 г хлориду металу
3.)вкажіть ,під час взаемодії якого одновалентного металу масою 11,5 г з водою виділяется водень об’ємом 5,6 л. (н.у.)
Будь ласка

26 01 2015
vinokurova

Другу розв*яжу.
12,8г 27 г
Ме + СІ2 =МеСІ2
Х Х+71
Тепер складай пропорцію і отримуй рівняння з одним невідомим. Х – це відносна атомна маса невідомого металу. Відшукай цей метал у Пер. системі Має вийти, що це мідь (Купрум).
Третю розв*язуй аналогічно, тільки рівняння буде: 2Ме + 2Н2О = 2МеОН + Н2

26 01 2015
Наташа

через розчин калій гідроксиду пропустили карбон оксид об’ємом 2,8 л. обчисліть яка маса калій гідрогенкарбонату утворилася.

27 01 2015
Алекс

Під час взаємодії магній оксиду з сульфатною кислотою утворився магній сульфат масою 2,4г. Обчисліть масу магній оксиду ,що прореагував. будьласка !розв’язання.

29 01 2015
vinokurova

MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O
Згідно з рівнянням реакції з 1 моль магній оксиду можна отримати 1 моль магній сульфату. За умовою у нас 2,4 г магній сульфату, тобто 2,4:120=0,02 моль. Отже в реакцію вступає теж 0,02 моль магній оксиду. Залишилось визначити його масу, тобто знайти добуток кількості речовини і молярної маси. 0,02х40=0,8 г.

30 01 2015
nhfycajhvthb

допоможіть пожалуйста яка кількість речовини магній хлориду утвориться якщо в реакцію з магнієм вступає хлоридна кислота кількістю речовини 6 моль

30 01 2015
vinokurova

Mg+2HCl=MgCl2+H2
Треба подивитись на коефіцієнти в рівнянні реакції: 2 моль НСІ потрібно, щоб утворився 1 моль магній хлориду. Тоді 6 моль НСІ утворять 3 моль магній хлориду.

30 01 2015
Ольга

Доброго дня. Допоможіть будь ласка.
З оксиду силіцію (IV) масою 50г,що містить 10% домішок і 120г гідроксиду натрию можна добути силікат натрию масою – ?

30 01 2015
vinokurova

Спочатку треба визначити масу чистого сіліцій оксиду (90%). Це 45 г.
2NaOH+SiO2=Na2SiO3+H2O
n(NaOH)=120:40=3моль
n(SiO2)=45:60=0,75моль
Бачимо, що натрій гідроксид дано у надлишку. Отже розрахунок проведем за сіліцій оксидом, який у нестачі:
45:60=Х:122
Залишилось знайти Х з пропорції.

1 02 2015
Ольга

Дякую

1 02 2015
Аня

горіння C5H12 Br що утворюється при взаємодії
C5H12 масою 46 г що містить 5%домішку

3 02 2015
vinokurova

Будь ласка, чітко і без помилок перепиши умову. Наприклад, формула С5Н12Вr не існує.

1 02 2015
Орест

Доброго дня вам! можете помогти Li2O+H2SO4=?

3 02 2015
vinokurova

Li2O+H2SO4=Li2SO4+H2O
Таке рівняння написати дуже просто: потрібно поміняти передні частини формул місцями.

1 02 2015
Владислав

Яку масу сіліцій діоксиду можна відновити за допомогою 10кг. коксу якщо масова частка становить 98%
заздалегідь дякую.

3 02 2015
vinokurova

Владислав, поясни мені, будь ласка, масова частка 98% якої з речовин мається на увазі?Масова частка чого саме=98%?

1 02 2015
Анастасія

Допоможіть будь ласка !!!!
Задача №1
Який об*єм вуглекислого газу виділяється при повномузгоранні етану об*єму 2,75 л (н.у.)

Задача №2
Обчисліть об*єм водню, що необхідний для повного гідрування речовини Х.

Об*єм речовини Х,л – 10
Формула речовини – С2Н2
Рівняння гідрування –
Об*єм водню, л –

3 02 2015
vinokurova

2,75л Хл
2С2Н6 + 7О2 = 4СО2 + 6Н2О
2 4
Знайди Х з цієї пропорції.
І розберися з параграфом на об*ємні відношення газів, там є зразки схожих задач.

2 02 2015
Аліса

Доброго дня. Будь ласка, допоможіть мені з задачею:
Двовалентний метал масою 1.2 г без залишку розчинився в хлоридній кислоті. При цьому витратилася кислота масою 3.65 г. Визначте цей елемент.

3 02 2015
vinokurova

Складаємо рівняння реакції:
1,2г 3,65г
Ме + 2НСІ = МеСІ2 + Н2
Х 73г
Х=1,2х73:3,65=24. Цей метал – магній, саме у нього відносна атомна маса дорівнює 24.

3 02 2015
Аліса

Щиро дякую)

2 02 2015
Halyna

Ви можете мені допомогти з задачею??Етин об’ємом 115л. повністю прореагував з воднем за наявності каталізатора. Обчисліть об’єми водню, що вступив у реакцію, та етану, що утворився в її результаті (н.у.).

3 02 2015
vinokurova

Можу порадити перечитати параграф підручника про закон об*ємних відношень газів. До речі в тому ж параграфі є зразок подібної задачі. Просто дій за цим зразком.
С2Н2+2Н2=С2Н6

3 02 2015
Vitalik

Доброго дня. Будь ласка, допоможіть мені з задачею:
Задача. Яку масу негашеного вапна та який об’єм вуглекислого газу (н. у.) можна добувати з 1т вапняку, домішки в якого становлять 5%?

6 02 2015
vinokurova

1) Знаходимо масу СаСО3 у вапняку: 1000кгх0,95=950 кг.
2) Складаємо рівняння:
950 кг Х У
СаСО3 = СаО + СО2
100 56 22,4
У нас виходить 2 пропорції. 950:100=Х:56 950:100=У:22,4
Знаходь Х і У!

3 02 2015
Stiks

Доброго дня.
Як здійснити перетворення:
Ca(OH)2 -> CaCO3 -> Ca(HCO3)2 -> CaCO3 -> CaCl2
Написати рівняння відповідних реакцій

6 02 2015
vinokurova

Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О
СаСО3 + Н2О + СО2 = Са(НСО3)2
Са(НСО3)2 = СаСО3 + Н2О + СО2 (при нагріванні)
СаСО3 + 2НСІ = СаСІ2 + НіО + СО2

3 02 2015
Анонім

допоможіть будь ласка! При взаємодії 12,4 г оксиду двовалентного металічного елементу з водою добуто 16 г його гідроксиду. Визначте метал.

6 02 2015
vinokurova

12,4г 16г
МеО + Н2О = Ме(ОН)2
Х+16 Х+34
12,4:(Х+16)=16:(Х+34)
Залишилося розв*язати цю пропорцію і знайти Х. Це буде відносна атомна маса невідомого металу.

4 02 2015
IVANNA Nova

Доброго дня! Я вирішила задачу, але не впевнена чи правильно… Хотіла би дізнатися…Задача така:
Під час взаємодії з хлоридною кислотою 4 г гідроксиду лужного металу утворилося 5,85 г солі. Визначте невідомий метал.
Чи правильно що атомна маса = 4.тоді елемент – гелій?

6 02 2015
vinokurova

На жаль відповідь неправильна. За умовою задачі – лужний метал, тобто якийсь з елементів головної підгрупи першої групи Періодичної системи. Гелій – елемент 8 групи. Це інертний благородний газ. Думаю, це натрій.

9 02 2015
Артем

Доброго дня! Можете мені терміново допомогти. Я заболів і не знаю як розвязати задачу!!!

10 02 2015
vinokurova

Допоможу, звичайно. Тільки де ж умова задачі?

9 02 2015
karin002

Будь-ласка допоможіть мені.
Хімічні рівняння:
CH4 -> C+H2
Zn+O2 ->ZnO
K+H2O ->KOH+H2

10 02 2015
vinokurova

CH4=C+2H2
2Zn+O2=2ZnO
2K+2H2O=2KOH+H2

10 02 2015
Настя

будь ласка, допоможіть розв’язати
1.З якими із зазначених речовин взаємодіятиме амоніак:
а. нітратна кислота
б. азот
в. водень
г. калій гідроксид

2. яка маса осаду , утвореного при нейтралізації сульфатної кислоти масою 9.8 г надлишком розчину барій гідроксиду, якщо вихід продукту становить 90%

15 02 2015
vinokurova

1)Амоніак реагує з нітратною кислотою.
2)9,8 г сульфатної кислоти – це 0,1 моль. Виходячи з рівняння реакції при взаємодії з барій гідроксидом теоретично утвориться теж 0,1 моль барій сульфату, що випадає в осад. За умовою задачі вихід становить 90%, отже утвориться не 0,1 моль барій сульфату, а тільки 0,09 моль. Залишилося знайти масу цього осаду по формулі: m(BaSo4)=n(BaSO4)M(BaSO4)
Рівняння реакції: H2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+2H2O

11 02 2015
Данило

Доброго вечера, Допоможіть будь ласка вирішати: Напишіть рівняння реакцій за схемою, вкажіть їхні типи: Fe-FeCl2-Fe(OH)2-FeSo4
FeO

15 02 2015
vinokurova

Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 (заміщення)
FeCl2 + 2NaOH =Fe(OH)2 +2NaCl (обміну)
Fe(OH)2 + H2SO4 = FeSO4 + 2H2O (обміну)
Fe(OH)2 = FeO + H2O (розкладу)

11 02 2015
Диана

Допоможіть ,будь-ласка….. Теріново
Скласти повні і скорочені йонні рівняння:
1. Na2SiO3+HCL->
2.K3PO4+AgNO3->
3.CaCO3+HNO3->

15 02 2015
vinokurova

Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + SiO2
K3PO4 + 3AgNO3 = Ag3PO4 + 3KNO3
CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2
В цих рівняннях тобі треба за допомогою таблиці розчинності розписати на йони речовини окрім води (слабкий електроліт), СО2 і SiO2 (неелектроліти), Ag3PO4, CaCO3 (нерозчинні у воді солі).

12 02 2015
actorua

Допоможіть вирішити.
До складу природніх газів, які використовують як пальне, може входити етан C2H6.
Відповідно до рівняння згоряння етану:
2C2H6 + 7O2 = 4CO2 + 6H2O
Розрахуйте кількість речовини, об*єму (н.у.) і масу кисню, який витрачається на спаслювання 1 моль етану.

15 02 2015
vinokurova

Подивимось уважно на коефіцієнти в рівнянні реакції. 2моль етану взаємодіє з 7моль кисню, тож коли етану 1моль,то прореагує 3,5моль кисню. Щоб знайти масу і об*єм 3,5моль кисню, треба скористатися формулами: m=nM V=22,4n. n(О2)=3,5моль, а М(О2)=з2г/моль.

14 02 2015
Сергій

Допоможіть будь ласка )))
У результаті взаємодії 15,3г суміші карбонатів Калію і Магнію з надлишком хлоридної кислоти виділиться 3,36л газу(н.у). Обчисліть масові частки карбонатів у суміші.

15 02 2015
vinokurova

Обидва карбоната будуть реагувати з кислотою, при цьому виділяється вуглекислий газ. Складаючи відповідні пропорції, позначай масу одного карбонату через Х, тоді маса другого буде (15,3-Х)г. Те ж саме зроби і з СО2. В першій реакціїї нехай його виділяється Ул, тоді в другій (3,36-У)л. У тебе отримується система рівнянь з двома невідомими. Сподіваюся, що ти легко рзв*яжеш її і визначиш маси цих карбонатів. Поділивши масу кожного на 15,3 отримаєш і масові частки їх у суміші.

14 02 2015
Аліна

Добрий вечір!
Виведіть формулу кристалогідрату натрій карбонату, якщо при повному термічному розкладі 7,15г сполуки виділяється 4,5г води.

* * *
Як добути калій карбонат із калій гідрогенкарбонату двома способами? Відповідь підтвердіть рівнянням.
Дякую!

15 02 2015
vinokurova

1) Na2CO3 10H2O
2) 2КНСО3=К2СО3+Н2О+СО2; КНСО3+КОН=К2СО3+Н2О

15 02 2015
Аліна

Дуже дякую, а як саме виводиться формула в 1 завданні?

15 02 2015
Татьяна Самохина (@Samokhina1998)

Допоможіть розв’язати задачі бідь ласка)
1) калій масою 2 г прореагував з киснем. яка маса кисню вступила в реакцію?
2) розрахуйте масу оксиду фосфору 5-ти валентного, який утворився при взаємодії фосфору масою 3,72 г з кснем
3) оксид меркуріію 2 гідраргіум масою 43,4 піддали розкладу (t). Обчисліть кількіть речовини кисню, що утворився внаслідок реакції
4) розрахуйте об’єм, який займе за нормальних умов хлор масою 42,6 г
5) визначте кількість речовини оксиду сульфату (IV), якщо його об’єм за нормальних умов становить 28 л.
Буду дуже вдячна)

15 02 2015
vinokurova

1) 2г Хг
4К + О2 = 2К2О
156г 32г
Х=0,41г кисню прореагувало з калієм.
2)Розв*язуй аналогічно першій задачі за цим рівнянням:
4Р + 5О2 = 2Р2О5
3) 43,4г Хмоль
2HgO = 2Hg +O2
434г 1моль
Х=0,1 моль кисню утворилося
4) Скористайся формулами підручника: n=m/M n=V/22,4
5) Розрахунок ведем по формулі n(SO2)=V/22,4; n(SO2)=28/22,4=1,25моль

15 02 2015
Діана

Як розпізнають карбонат і силікат натрію? відповідь підтвердіть рівняннями реакцій. Дякую.

17 02 2015
vinokurova

В обидві пробірки треба додати розчин сильної кислоти, наприклад, НСІ. Там, де був карбонат, віділиться газ, а там, де силікат, утвориться осад.
Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + H2O + CO2 Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3

16 02 2015
Вікторія

Доброго дня допожіть вирішити задачу. Маса алюміній оксиду що утворюється при розкладі алюміній гідроксиду масою 15,6г дорівнює ??

17 02 2015
vinokurova

15,6 Х
2АІ(ОН)3=АІ2О3+3Н2О
2моль 1моль
78г/моль 102г/моль
156г 102г
Складаємо пропорцію і знаходимо Х, тобто масу оксиду: Х=15,6х102:156=10,2г

16 02 2015
yulia

допоможіть будь-ласка. двовалентний метал масою 1,2г без залишку розчиняється в хлоридній кислоті. при цьому витратилася кислота 3,65г визначте цей метал

17 02 2015
vinokurova

Якщо відомо, що метал двовалентний, ми можемо скласти рівняння реакції:
1,2г 3,65г
Ме + 2НСІ = МеСІ2 + Н2
Х 73
Шукаєш Х з пропорції. Це буде відносна атомна маса металу. По відносній атомній масі легко визначити метал в Періодичній системі.

16 02 2015
Анастасія

Допоможіть будь-ласка розв”язати задачу. Скільки літрів етилену можна отримати з 2 кг спирту?

17 02 2015
vinokurova

Спирт, навіть медичний, це не чиста речовина, а розчин етанолу у воді. Яка концентрація етанолу в цьому розчині?

17 02 2015
nika_h

Допоможіть будь ласка терміново
Яка маса силікаиу утвориться якщо для його добування зважили 12г силіцій (4) оксиду і 14 г натрій гідроксиду.

21 02 2015
vinokurova

SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O
В умові дані маси обох реагентів, для розрахунку потрібно обрати той, що в нестачі: n(SiO2)=12:60=0,2 моль n(NaOH)=14:40=0,35 моль. З рівняння реакції видно, що 1 моль піску реагує з 2 моль лугу, отже для 0,2 моль піску потрібно 0,4 моль лугу, а у нас його тільки 0,35 моль. Значить натрій гідроксид в нестачі, тому складай пропорцію саме з ним: 14г Хг
SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O Х=21,35г
80г 122г

18 02 2015
Мирослава

Доброго дня, допоможіть мені розв’язати задачі будь ласка)
1)Визначте молекулярну формулу вуглеводню, якщо масова частка Карбону в ньому становить 81,82%Ю а відносна густина за киснем – 1,375. Назвіть та складіть його структурну формулу.
2) Який об’єм вуглекислого газу (н.у.) виділиться в результаті спалювання 26,3 л етану?

21 02 2015
vinokurova

1) Масова частка Гідрогену: 100-81,82=18,18%
СхНу
х:у=81,82:12/18,18:1=3:8. Отже формула С3Н8. Її молекулярна маса становить 44. Перевірка: 1,375х32=44. Отже ця речовина дійсно С3Н8 – пропан.
2)Задача розв*язується з використанням закону об*ємних відношень газів:
26,3л Хл
2С2Н6 + 7О2 = 4СО2 + 6Н2О
2 4
Х=26,3х4:2=52,6л

18 02 2015
Крис

Допоможіть будь-ласка знайти об’єм повітря,що йде на спалювання 3л метану.

21 02 2015
vinokurova

В цій задачі простий розрахунок по закону об*ємних відношень газів:
3л Хл
СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О
1 2
Звідси Х=6л кисню. Залишилося знайти об*єм повітря, де кисню всього 21%. Обчислиш сама.

18 02 2015
Настя

Допоможіть, будь ласка, розв`язати задачу:
Обчисліть об’єм повітря, необхідний для спалювання метану об’ємом 20 л. ОБ’ємна частка кисню в повітрі становить 20%

21 02 2015
vinokurova

Скористаємось законом об*ємних відношень газів.
20л Хл
СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О
1 2
Х=40л. Залишилося обчислити об*єм повітря, якщо кисню в ньому 20%. 40:0,2=200л

19 02 2015
дима

скількі літрів водню необхідно для утворення 9г води . Допоможіть будь ласка

21 02 2015
vinokurova

Хл 9г
2Н2 + О2 = 2Н2О
44,8л 36г
Х=44,8х9:36=11,2л

19 02 2015
Саша

Добрий день, я вас прошу допомогти мені розвязати задачу. Який обєм кисню необхідний для спалювання Ацителену обємом 40метрів кубічні

21 02 2015
vinokurova

Ацетилен С2Н2
Для розвязування задачі скористаємось законом обємних відношень газів:
40 Х
2С2Н2 + 5О2 = 4СО2 + 2Н2О
2 5
Х=40х5:2=100куб. метрів

22 02 2015
Вікторія

Допоможіть будь ласка розвязати задачу!!!! На розчин, що містить 34г аргентум нітрату, подіяли розчином натрій хлориду. Обчисліть кількість речовини осаду.

12 03 2015
vinokurova

Вікторія, мені здається, що відповідаю тобі запізно, але у мене не було декілька днів інтернету.
AgNO3 + NaCl = NaNO3 + AgCl
З рівняння видно (дивись на коефіцієнти), що з 1 моль аргентум нітрату отримується 1 моль осаду аргентум хлориду. М(AgNO3)=170г/моль, тоді кількість речовини аргентум нітрату 34:170=0,2 моль. Виходить, що і осаду буде стільки ж.

22 02 2015
рппрап

допоможіть будь ласка розвязати задачу
відносна молекулярна маса гідрооксиду двовалентного металічного елемента дорівнює 98 який це елемент

12 03 2015
vinokurova

Вибачаюсь, що відповідаю не своєчасно. У мене тиждень не працював інтернет. Але про всяк випадок відповім.
Якщо елемент двовалентний то формула його гідроксиду буде Е(ОН)2. Звідси Е+(16+1)х2=98. Е=98-34=64. Виходить, що цей елемент Купрум. Саме у нього відносна атомна маса 64.

22 02 2015
Мирослава

Допоможіть будь ласка)
1.За загальною формулою складіть молекулярну формулу:
а) алкану, якщо в молекулі є 18 атомів Гідрогену,
б) алкену, якщо в молекулі є 5 атомів Карбону.
Обчисліть масову частку Карбону в цих сполуках.
2.Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:
C–>CH4–>C2H2–>C2H4–>C2H5Cl

4 03 2015
Антон

допоможіть будь ласка
чи вистачить водню,що виділився при дії металічного натрію на етанол масою 4.6 г,для повного гідрування ацетилену обьємом 0,56 л?

12 03 2015
vinokurova

Спочатку обчислимо скільки водню піде на гідрування ацетилену.
С2Н2 +2Н2 = С2Н6
Бачимо, що на 1 об*єм ацетилену потрібно 2 об*єми водню (дивись на коефіцієнти). За умовою ацетилену 0,56 л, тож водню потрібно удвічі більше – 1,12 л.
Тепер визначаємо, скільки водню утворилося при взаємодії 4,6 г етанолу з натрієм.
4,6г Хл
2С2Н5ОН + 2Na = 2C2H5ONa + H2
92г 22,4л
Знайди Х з цієї пропорції і все.

26 02 2015
Марина Сліпченко

Дано:
m(H2SO4)= 4,9 г.
m(NAOH)= 5 г.
Знайти: m(NA2SO4)
ДОПОМОЖІТЬ, БУДЬ ЛАСКА.

12 03 2015
vinokurova

Тетяна, це задача на надлишок. Тобі необхідно визначити, яка з реагуючих речовин у нестачі і саме з нею скласти пропорцію і знайти масу утвореної солі.
H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O
З рівняння ми бачимо, що з 1 моль кислоти реагує 2 моль лугу (дивись коефіцієнти біля цих речовин в рівнянні реакції).
А які кількості речовин у нас за умовою задачі? Щоб це дізнатися, ділимо їх маси на молярні маси. M(H2SO4)=98 г/моль, M(NaOH)=40 г/моль. Кількості речовини для них відповідно 4,9:98=0,05 моль і 5:40=0,125 моль. Оскільки за рівнянням на 1 моль кислоти витрачається 2 моль лугу, то на 0,05 моль кислоти витратиться 0,1 моль лугу. А за умовою лугу 0,125 моль. Отже натрій гідроксид в надлишку, тому пропорцію складай з кислотою.

27 02 2015
gloomyser

Добрий вечір! Допоможіть будь ласка розв язати задачу. Найміцніші канати з поліпропілену. Його ж додають в цемент. Роблять спец.асфальти, ізоляційні плівки і ін.Отримати поліпропілен виходячи з пропану.Написати рівняння реакцій. Дякую.

12 03 2015
vinokurova

1) З пропану при нагріванні без доступу повітря отримуємо пропен: С3Н8=С3Н6+Н2
2) А вже з пропену реакцією полімеризації під дією високого тиску і температури добуваємо поліпропілен:
nCH2=CH-CH3 = (-CH2-CH(СН3)-)n

28 02 2015
Ирада Михайлова (@M_Iradka)

допоможіть, будь ласка.
Який об’єм хлору необхідний для повного хлорування 0,8 л. метану?

11 03 2015
vinokurova

3,2 л. Опрацюй матеріал параграфа про закон об*ємних відношень газів.

28 02 2015
олександр

Допоможіть будьлвска, незнаю як розвязати задачу.

11 03 2015
vinokurova

Олександр, де умова задачі?

1 03 2015
Міша

Допоможіть будь ласка: 9 грамм тривалентного металу прореагували з хлоридною кислотою і при цьому виділилось 11.2 л водню

12 03 2015
vinokurova

В задачі необхідно визначити, що це за метал?
Якщо так, то спочатку складаємо рівняння реакції. Невідомий метал позначаємо М.
9г 11,2л
2М + 6НСІ = 2МСІ3 + 3Н2
2Х 67,2л
Отримали пропорцію: 9:2Х=11,2:67,2
Тобі залишається застосувати знання з математики і знайти Х. Це буде відносна атомна маса невідомого металу. Знайдеш його у Періодичній системі.

8 03 2015
Софія

Доброго вечора, якщо ваша ласка, допоможіть з розвязанням:
До 200 г розчину пропанолу-1 з масовою часткою води 10 % додали надлишок металічного натрію. Визначіть масу металічного натрію, що вступив у реакцію, і об’єм газу, який виділився (н.у.).

12 03 2015
vinokurova

1) Визначаємо масу пропанолу в розчині, якщо його масова частка буде 100%-10%=90% або 0,9: 0,9х200=180г
2) Складаємо рівняння реакції:
180г Хг Ул
2С3Н7ОН + 2Na = 2C3H7ONa + H2
120г 46г 22,4л
Тобі залишається скласти 2 пропорції і знайти Х і У. Це вже не хімія, а математика.

9 03 2015
Екатерина

Допоможіть,будь ласка)
Обчисліть об”єм етилену,який можна одержати з 25 л ацетилену й 15 л водню(н.у)

12 03 2015
vinokurova

Катя, це задача на надлишок. Розрахунок треба проводити з речовиною, якої не вистачає.
За рівнянням С2Н2 + Н2 = С2Н4 видно, що 1 об*єм ацетилену реагує з 1 об*ємом водню і при цьому утворюється 1 об*єм етилену (всі коефіцієнти в рівнянні дорівнюють 1).
Тому з 15 л водню і 15 л ацетилену утвориться 15 л етилену. Ще 1ё0 л ацетилену залишиться, бо він у надлишку.

9 03 2015
Vika1998

розв’яжіть будь ласка задачу
1 г суміші міді і алюмінію обробили розчином соляної кислоти. При цьому виділилося 3,36 л газу (н.у).Визначте масові частки металів суміші?

12 03 2015
vinokurova

Мідь не реагує з розчином соляної кислоти. А чому соляної? За новою номенклатурою ця кислота називається хлоридна, тому газ водень виділявся тільки в результаті взаємодії кислоти з алюмінієм:
Хг 3,36л
2АІ + 6НСІ = 2АІСІ3 + 3Н2
54г 67,2л
Що робити далі? Знайди Х з цієї пропорції – це маса алюмінію в суміші. Все інше – мідь. Щоб визначити масові частки металів в суміші, масу кожного металу потрібно поділити на його відносну атомну масу. Якщо потрібно перевести в %, помнож на 100.

11 03 2015
Tatyana Tarasenko

Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, розв”язати задачу.
У результаті взаємодії оксиду деякого лужного металу масою 9,4г з розчином сульфотної кислоти(H2SO4) утворилася сіль масою 17,4г.Встановіть формулу оксиду.

12 03 2015
vinokurova

Лужні метали одновалентні, тому формула їхнього оксиду в загальному вигляді Е2О
Складаємо рівняння реакції:
9,4г 17,4г
Е2О + Н2SO4 = E2SO4 +H2O
2Х+16 2Х+96
Х ми позначаємо відносну атомну масу невідомого металу. Отримуємо пропорцію 9,4:(2Х+16)=17,4:(2Х+96)
Залишається знайти Х з цієї пропорції і в Періодичній системі відшукати елемент з цією відносною атомною масою.
Застосуй свої знання з математики. Це вже не хімія)))

11 03 2015
Настя

вищий оксид елемента виражений загальною формулою MO2, масова частка оксигену в ньому 53,3%. Який ще елемент. Напишіть формулу оксиду та його литку сполуку з гідрогеном?

12 03 2015
vinokurova

Масова частка невідомого елемента буде 100-53,3=46,7%. Щоб знайти відносну атомну масу невідомого елемента, нам потрібна відносна молекулярна маса оксиду.
Мr(MO2)=32:0,533=60. Тоді відносна атомна маса невідомого елемента буде 60-32=28. Це Силіцій. Формула його оксиду SiO2, а формула леткої сполуки з Гідрогеном SiH4

11 03 2015
Кристина

допоможіть будь-ласка
Іржа що утворюється в результаті корозії заліза складається із ферум 3 гідроксид і домішокюЗнайти масу ферум 3 оксид (у.г)що утвориться при нагріванні 1.3375 кг їржі якщо масова частка Fe(OH)3 в ній становить 80 %

12 03 2015
vinokurova

Визначаємо масу ферум (ІІІ) гідроксиду в 1,3375 кг іржі: 1,3375х0,8=1,07 кг.
Рівняння реакції:
1,07 X
2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O
110 160
X=1,07×160:110=1,556 кг

14 03 2015
Василий

допоможіть будь-ласка
Масова частка карбону і гідрогену, які входять до складу невідомого вуглеводню відповідно дорівнюють 83.7% і 16.3%. Відносна густина цієї речовини 43. Визначте молекулярну формулу речовини

17 03 2015
vinokurova

Умова дана не повністю. Відносна густина може бути за воднем, за повітрям, за киснем… У тебе яка?

15 03 2015
Елена

Добрый день. Помогите решить задачи по химии. Моих знаний не хватает, чтобы помочь дочери.
Задача №1.У цукровій тростині масова частка сахарози в середньому становить 20%. Обчисліть, яку масу фруктози можна добути з тростини масою 25т.
Задача № 2. Водень, необхідний для відновлення міді з купрум(ІІ) оксиду масою 6,4г, добули взаємодію етанолу з металічним натрієм. Яку масу спирту використали для цього?
Задача № 3. Обчисліть масу солі, що утворилася при взаємодії розчину етанової кислоти масою 600г, в якому масова частка кислоти 10%,з достатньою кількістю натрій гідроксиду.
Задача № 4.При взаємодії етанової кислоти масою 240г з надлишком цинку добули водень об’ємом 4.48л(н.у). Визначте масову частку кислоти у вихідному розчині.

17 03 2015
vinokurova

1) Спочатку визначимо масу масу сахарози, що міститься в тростині: m(С12Н22О11)=25тх20%:100%=5т.
2) Рівняння реакції гідролізу сахарози: С12Н22О11+Н2О=С6Н12О6+С6Н12О6
глюкоза фруктоза
Тобто ми бачимо, що продуктами гідролізу є глюкоза і фруктоза. Їх молекулярні формули однакові, але будова різна, оскільки глюкоза являє собою альдегідоспирт, а фруктоза – кетоспирт.
3) Складаємо пропорцію:
5 тонн Х тонн
С12Н22О11+Н2О=С6Н12О6+С6Н12О6
342 180
Х=5х180:342=2,63 тонн фруктози отримається. 342 і 180 це молярні маси відповідних речовин.
Усі інші задачі розв*язуйте за тим же принципом.всі необхідні рівняння мжна знайти в підручнику хімії.

15 03 2015
Юлія

Допоможіть будь ласка! Прошу!!! Потрібно 6 задач:
1.Яка маса етанової кислоти необхідна для повної нейтралізації 40 г розчину лугу з масовою часткою натрій гідроксиду 50%?

2.Визначте молекулярну формулу карбонової кислоти, в якій масова частка Оксигену складає 43,2%?

3.ЯК перетворити рідкий жир у твердий? Напишіть рівняння реакції.

4.Яка маса етанолу й Натрію прореагували, якщо виділилось 224 мл водню (н.у.)?

5. Який об*єм водню (н.у.) потрібен для перетворення 1 кг олії в тристеарин? Масова частка домішок олії в 10%

6. Складіть рівняння реакції добування триолеїну, якщо її продуктом є тристеарин.

17 03 2015
vinokurova

1. Спочатку знайдем масу лугу: 40х0,5=20г. Якщо молярна маса натрій гідроксиду 40 г/моль, то виходить, що у нас 0,5 моль лугу. Рівняння реакції: СН3СООН+NaOH=CH3COONa+H2O. З цього рівняння бачимо, що 1 моль кислоти реагує з 1 моль лугу. Виходить, що коли у нас 0,5 моль лугу, то в реакцію з ним вступить 0,5 моль кислоти. А це 30 г.
2. Тільки за масовою часткою Оксигену це не зробиш. Потрібна ще масова частка С або Н.
3. В параграфі підручника про жири обов*язково є це рівняння – гідрування рідких жирів.
6. Те ж саме рівняння підходить з № 3. Це добування тристеарину з триолеїну.
Інші задачі розв*язуй за тим же принципом.

15 03 2015
Діана Мартинець

Лужний метал масою 115г взаємодіє з простою речовиною, елнмента 7А групи. Продуктом реакції є безоксигенова сіль масою 292,5г. Обчисліть і вкажіть назву лужного металу. Допоможіть будь-ласка!

17 03 2015
vinokurova

115г 292,5г
2М + Х2 = 2МХ Тут М – одновалентний лужний метал, Х – галоген, прості речовини яких двохатомні, тому Х2.
Скористаємось законом збереження маси речовин: маса галогену, який вступив в реакці. становить 292,5-115=177,5. Виходячи із значень відносних атомних мас робимо висновок, що цей галоген – хлор. І його вступило в реакцію 2,5 моль. За рівнянням 1 моль хлору прореагував з 2 моль лужного металу, тоді у нас з 2,5 моль хлору прореагувало 5 моль металу. Визначаємо молярну масу металу: 115:5= 23. Цей метал – натрій.

16 03 2015
Ірина

допоможіть будь ласка з задачею
Яка маса солі утворилася при нейтралізації 37г. натрію гідроксиду з ортофосфатною кислотою?
І ще одна задача
Яка маса води утворилася при нейтралізації 17 г. сульфатної кислоти з алюміній гідроксидом?
я дуже вдячна на перед.

17 03 2015
vinokurova

Задачі як близнюки. Тому поясню одну, а другу розв*яжеш по аналогії.
37 г Х г
3NaOH+H3PO4=Na3PO4+3H2O М(лугу)=40 г/моль; М(солі)=164 г/моль
120 г 164 г
Х=37х164:120
Х=50,6 г

16 03 2015
Tania MV

Помогите
Al+Be2- AlBe3

17 03 2015
vinokurova

Таня, а що у тебе означає Ве?

17 03 2015
Наташа

Допоможіть будь-ласка вирішити кілька задач з хімії(11клас)
1) масова частка води у глюкозі:
А)6%
Б)30%
В)60%
Г)3%
2) яку масу глюкози можна з масою крохмалю 1620г. Що містить домішок 20%?

22 03 2015
vinokurova

Наташа, в 2 задачі ти щось пропустила в умові. На майбутнє, якщо не важко уважніше записуй умову задачі. А першу зараз розберемо.
1. Глюкоза: С6Н12О6 або С6(Н2О)6. Ось яка вода мається на увазі. Відносна молекулярна маса глюкози 180. По формулі бачимо, що з цих 180 на воду припадає 108. Щоб знайти масову частку води в глюкозі, 108:180=0,6 або 60%.

17 03 2015
надя

Дано лужний метал масою 5,75 г. без залишку прореагував із водою. При цьому виділився газ об’ємом 2,8 л. Визнчте метал.
допоможіть будь-ласка))))))

22 03 2015
vinokurova

Лужні метали одновалентні, тому в загальному вигляді рівняння реакції буде мати вигляд:
5,75г 2,8л
2Ме + 2Н2О = 2МеОН + Н2
2Аr 22,4л
З цієї пропорції ти вже і без мене можеш знайти Аr(Ме). Залишається тільки в Періодичній системі відшукати лужний метал с такою ж відносною атомною масою.

17 03 2015
Данило

Доброго вечора, допоможіть будь-ласка вирішити задачу: Однакові зразки алюмінію та магнію розчинили в сульфатній кислоті. У випадку першого зразка об’єм газу, що виділився в 2 рази більше ніж другий. Обчисліть густину магнію, якщо густина алюмінію 2,7 г/см3.

18 03 2015
artur

допоможіть будь ласка визначете хімічний елемент за такими данними має валентність два відносна маса його гідрооксиду дорівнює74

22 03 2015
vinokurova

Якщо метал двовалентний, то його гідроксид Ме(ОН)2. Знаходимо відносну атомну масу металу: 74-2(16+1)=40. Метал з такою відносною атомною масою КАЛЬЦІЙ.

18 03 2015
Аніщенко Олена

Добрий вечір, Тетяно Костянтинівно! У нас виникли проблеми з розв”язком задачі районного етапу олімпіади.Будемо дуже вдячні Вам за допомогу!
44,37г сплава двух металлов растворили в воде. При этом выделилось 7,84л газа (н.у.). При осторожном подкислении образовавшегося раствора выпадает осадок, который растворяется в избытке кислоты. Установите качественный и количественный состав сплава.
З повагою та вдячністю!

22 03 2015
vinokurova

На жаль я не можу Вам допомогти, якщо Ви учень. Це некоректно по відношенню до інших учасників олімпіади.

19 03 2015
Христинв

Допоможіть будь-ласочка розв’язати задачі. 1. Масова частка оксигену в оксиді 3-х валентного елемента 47%. Який це елемент? 2. 9 грам 3-х валентного металу прореагувала з хлоридною кислотою. Виділилось 11,2 л водню. Який це елемент?

22 03 2015
vinokurova

1) Оксид тривалентного елемента Е2О3.
Спочатку визначимо відносну молекулярну масу цього оксиду:3х16:0,47=102.
Тепер можна знайти відносну атомну масу невідомого елемента:(102-3х16):2=27. Це алюміній.
2) 2,9г 11,2л
2Ме + 6НСІ = 2МеСІ3 + 3Н2
2Аr(Ме) 67,2л
З цієї пропорції ти легко знайдеш відносну атомну масу невідомого металу, а потім в Періодичній системі відшукаєш і метал з цією відносною атомною масою.

22 03 2015
Елена Иванова

Доброе утро. Огромное спасибо за помощь в решении задач. Но меня сейчас беспокоит иное. Ко мне на почту приходят письма с решениями задач для других людей, а вдруг письмо приходит только ко мне , а к адресату не приходит.  А люди так ждут от Вас такой нужной помощи. Вот такое письмо ко мне пришло,  что приведено ниже. Может случайно введена моя почта, а не тех людей, которые писали Вам.  Спасибо за понимание и очень – очень нужную от Вас помощь!

Воскресенье, 22 марта 2015, 5:58 UTC от “Сайт вчителя хімії Березанської ЗОШ Винокурової Т. К. Ok’XIMI4KA” : >Христинв commented: “Допоможіть будь-ласочка розв’язати задачі. 1. Масова частка оксигену в оксиді 3-х валентного елемента 47%. Який це елемент? 2. 9 грам 3-х валентно�” >

22 03 2015
Оля

Допоможіть розвязати задачу з органічної хімії: Ацетиленовий вуглеводень масою 2 г. повністю прореагував з 1.66 л водню(н.у.). Вивести формулу невідомого вуглеводню.

22 03 2015
sashakirisak

Добрий день !!! Допоможіть будь ласка вирішити задачу !
1.Яку масу заліза , що містить 10 відстотків домішок , слід внести в розчин купрум(2) сульфату , щоб одержати 10 моль міді ?

5 05 2015
vinokurova

Fe + CuSO4 = Cu + FeSO4 Коефіцієнти в рівнянні відсутні, отже для одержання 10 моль міді потрібно 10 моль заліза. Це буде 560 грамів.
Якщо врахувати домішки, то вийде 560:0,9=622 г (приблизительно, потому что в ответе выходит безконечная дробь).

24 03 2015
Karolina

Вкажіть об’єм водню, який виділиться при взаємодії 4,6г натрію з водою

5 05 2015
vinokurova

Бачу, ти не просиш розв*язати задачу. Потрібно просто вказати об*єм водню. 2,24 л водню виділиться.

25 03 2015
Михайло

Допоможіть будь ласка . Визначить об’єм водню ,який виділяється під час взаємодії 4 г гідроксиду натрію з водою . Чи вистачить цього об’єму H2 на утворення 6.4 г карбіду калію?

24 04 2015
vinokurova

В умову твоєї задачі вкралася помилка. Гідроксид натрію при розчиненні у воді ніколи не буде виділяти водень.

29 03 2015
Dsha

будь ласка,допоможіть!Написати рівняння реакції нейтралізації якщо в результаті утворився калій нітрат)

24 04 2015
vinokurova

Реакція нейтралізації це реакція між основою і кислотою, в результаті чого утворюються сіль і вода.
KOH + HNO3 = KNO3 +H2O

30 03 2015
Ден

обчислити масу NaOH та 98 фосфорної кислоти що потрібно для отримання100 грам Na3PO4

24 04 2015
vinokurova

X У 100г
3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O
120 98 164
Залишилося обчислити Х і У з пропорцій.
Х=73,2г, У=59,8г

2 04 2015
artur

допоможіть будь ласка розвязати задачу

2 04 2015
artur

допоможіть будь ласка розвязати задачу з хімії 8 клас

2 04 2015
artur

допоможіть буль ласка розвязати задачу з хімії 8 клас

9 04 2015
Ілона

Допоможіть будь ласка!!Готуюсь до екзаменів!!не знаю як таку розвязати!! Яку масу триолета використали для гідролізу,якщо для гідрування подвійного звязку в кислоті використали 33,6 л. водню??

24 04 2015
vinokurova

Вибач, але що це за триолет?

15 04 2015
Анна

Обчислити та указати m(CaCO3)=312,5 гр(+20% домішок)

Та ще 500 гр CaC2 містить домішок 10,4% визначити m(CH3COOH)

24 04 2015
vinokurova

Аня, напиши мені, будь ласка, умову задачі повністю.

15 04 2015
Аліна

Допоможіть будь ласка з задачею)
Обчисліть обєм вуглекислого газу ( за н.у.) який можна поглинути гашеним вапном масою 5кг, яке містить домішку кальцій карбонату, масова частка якого 7,5%.

24 04 2015
vinokurova

Спочатку треба дізнатися масу чистого кальцій гідроксиду в гашеному вапні. Це буде 100%-7,5%=92,5%, що становить 5кгх0,925=4,625кг.
4,625кг Хкг
Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О
74 44
Залишилося знайти Х з цієї пропорції: Х=2,75 кг

18 04 2015
Никита

Здравствуйте,не знаю на каком языке вам удобнне разговаривать,но задачу я напишу на украинском,это даже не задача,а практическая(лабораторная).Вот само задание:У пробірках містяться речовини NaC та ZnS
За допомогою реактивів BaCl2, HCl та NaOH визначити речовинв у пробіірках.
(Повинні бути іонно молекулярні ріівняння, спостереження та висновки).Я понимаю,что таких,как я-1000,и не обижусь,если вы не ответите,но все же,если можете,ответьте,или подскажите,где можно найти решение.

24 04 2015
vinokurova

Никита, кажется в условии надо в первой формуле, чтобы был натрий хлорид.Просто того, что ты написал не бывает. А второе вещество случайно не цинк сульфат? Просто цинк сульфид, формулу которого ты написал, в воде не растворяется. Или все-таки условие именно такое?

19 04 2015
Sofia

допоможіть, будь ласка, розв*язати задачу за дано:
m(CxHyOz)=10 г
m(CO2)=27.5
m(H2O)=22.5 г
D (CxHyOz)=0.5
CxHyOz-?

24 04 2015
vinokurova

Софія, добрий день. У тебе за умовою дана відносна густина, але не вказано за яким газом.

20 04 2015
Alina

Допоможіть розв’язати задачу :
обчисліть масу кальцій карбонату, що утвориться при поглинанні вапняною водою газу що виділиться при бродінні глюкози масою 18 г
___________________________
терміново! будь ласка.

24 04 2015
vinokurova

Реакція спиртового бродіння глюкози: С6Н12О6 = 2С2Н5ОН+2СО2. Молярна маса глюкози становить 180 г/моль, а за умовою задачі дано 18. глюкози. Це становить 18:180=0,1 моль. З рівняння реакції ми бачимо, що 1 моль глюкози при бродінні утворює 2 моль СО2 (коефіцієнти в рівнянні). Отже, коли у нас 0,1 моль глюкози, то має утворитися 0,2 моль СО2.Маса цього вуглекислого газу становить 8,8 г (треба кількість речовини СО2 помножити на його молярну масу).
Цей вуглекислий газ прореагував з вапняною водою:
Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О
Діємо як і в попередньому випадку. З рівняння видно, що 1 моль СО2 утворює 1 моль СаСО3. Раз у нас 0,2 моль СО2, то й кальцій карбонату утвориться 0,2 моль, що становить 20г.

20 04 2015
Валерия

Помогите пожалуйста, каким способом можно добыть ферум с валентностью 8.Срочно,заранее спасибо.

24 04 2015
vinokurova

Відомо, що Ферум може проявляти валентність ІІ і ІІІ. Чому 8? Це так написано в твоєму підручнику?

20 04 2015
даша

ДОПОМОЖІТЬ БУДЬЛАСКА Я ВАС БЛАГАЮ.
Кисень і водень можна отримати, розклавши речовина:
а) воду б) сіль в) кислоту г) перманганат калію

24 04 2015
vinokurova

Під дією електричного струму можна розкласти воду на водень і кисень.

21 04 2015
Алексей

Помогите пожалуйста задачу,”При взаємодії одновалентного металу масою 117 г з водою(Н2О)виділився водень(Н2)об`ємом 33.6 л(за н.у.),визначте цей метал”

24 04 2015
vinokurova

117г 33,6л
2Ме + 2Н2О = 2МеОН + Н2
2Х 22,4л
Позначаємо через Х відносну атомну масу невідомого металу. З отриманої пропорції знахдимо Х:
Х=39, отже невідомий метал – калій.

26 04 2015
Алёна

Помогите пожалуйста с задачей : Обчисліть масу заліза добутого при взаємодії алюмінію масою 8.64 г із ферум (2 ,3 ) оксидом масою 34.8 г .

5 05 2015
vinokurova

Це задача на надлишок. Тому спочатку визначають речовину, яка в нестачі і по цій речовині ведуть розрахунки. М(АІ)=27 г/моль М(ферум ІІ,ІІІ оксиду)=232 г/моль.
8Al + 3Fe3O4 = 4Al2O3 + 9Fe
Визначаємо кількість речовини для кожного з них і отримуємо 8,64:27=0,32 моль алюмінію, 34,8:232=0,15 моль ферум (ІІ,ІІІ) оксиду.
З рівняння реакції бачимо (дивись на крефіцієнти), 8 моль алюмінію реагує з 3 моль оксиду, тоді 0,32 моль алюмінію прореагують з… 0,32х3:8=0,12 моль. А у нас вийшло, що його 0,15 моль. Виходить, що ця речовина в надлишку і пропорцію будемо складати через алюміній. 0,32:8=Х:9
Звідси Х=0,36 моль заліза утвориться. Маса цього заліза буде 0,32х56=20,16 г.

26 04 2015
Олексій

Допоможіть будь-ласка))) Під час спиртового бродіння з глюкози добули газ, що прореагував з розчином натрій гідроксиду об”ємом 60,2 мл утворивши середню сіль Na2CO3. Масова частка NaOH у цьому розчині 30%. Знайдіть масову частку глюкози, що піддали бродінню ????

5 05 2015
vinokurova

Спиртове бродіння глюкози проходить із виділенням СО2.
С6Н12О6=2С2Н5ОН+2СО2
2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O
1)Знайдемо масу натрій гідроксиду в розчині: 0,3х60,2=18,06 г. Це становить близько 0,45 моль
2) Знайдемо кількість речовиниСО2, що прореагував з лугом.
2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O
З рівняння бачимо що 2 моль лугу реагують з 1 моль СО2, тоді 0,45 моль лугу прореагують з 0,45:2=0,225 моль СО2.
3)Знаходимо кількість речовини глюкози, яку піддали бродінню.
С6Н12О6=2С2Н5ОН+2СО2
З рівняння бачимо, що при бродінні 1 моль глюкози утворюється 2 моль СО2, тож 0,225 моль СО2 утвориться з 0,1125 моль глюкози.
4) Знаходимо масу цієї глюкози. 0,1125х180=20,25 г

28 04 2015
Ілона

Добрий вечір! Будь ласка, допоможіть розвязати дві задачі за 8 клас!!! 1) З оксиду елемента 1 групи періодичної системи масою 1,88 г отримали гідроксид масою 2,24 г. Визначте невідомий елемент, укажіть його розміщення в періодичній системі Д.І. Менделєєва
2) Електронна формула атома хімічного елемента Х закінчується так: …4s2. Визначте елемент Х, розшифруйте схему перетворень та напишіть відповіді рівняння реакцій, укажіть умови їхнього проведення.
Х- ХО-Х(ОН)2-ХСl2-AgCl.

5 05 2015
vinokurova

1,88г 2,24г
Е2О + Н2О = 2ЕОН В цьому рівнянні Е – невідомий елемент першої групи. Нехай відносна атомна маса невідомого елемента буде Х
2Х+16 2Х+34
Тобі залишається тільки розв*язати пропорцію і знайти Х. Це і буде відносна атомна маса невідомого елемента.
Друге завдання дуже просте. В періодичній системі підручника в кожній клітинці в самому низу вказано не всю електронну формулу, а тільки ту частину, яка заповнюється. Тож можеш відразу знайти елемент. Це Кальцій.
Са-СаО-Са(ОН)2-СаСІ2-АgCl
2Ca+O2=2CaO
CaO+H2O=Ca(OH)2
Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O
CaCl2+2AgNO3=Ca(NO3)2+2AgCl
До речі, з такими простими завданнями можна було і самостійно впоратися.

5 05 2015
Ілона

Дякую, це я перевіряла, чи вірно на контрольній написала.. Бачу, першу задачу не зовсім вірно написала. Ще раз величезне дякую!!!

29 04 2015
Каміла

Допоможіть будь ласка!)
Чи вистачить 89,6 кисню (н.у.)для спалювання метанаміну масою 62 г ?
Наперед дякую)

29 04 2015
VITALIK

Допоможіть, будьласочка
Обчислити обєм газу що утвориться при взаємодії 0.27 г. алюмінію з H2S

4 05 2015
vinokurova

Кількість речовини алюмінію за умовою задачі становить 0,27:27=0,01 моль.
Тепер дивись на рівняння: 2Al + 3H2S = Al2S3 + 3H2
Ми бачимо, що якщо взяти 2 моль алюмінію, то утвориться 3 моль газу Н2. Це показують коефіцієнти у рівнянні реакції.
А за умовою задачі у нас лише 0,01 моль алюмінію.
Ще одна підказка. За нормальних умов 1 моль якого-завгодно газу займає об*єм 22,4 л.
Залишилися одні математичні дії. Сподіваюся, що з математикою ти вже розберешся.

30 04 2015
marina

назвіть елемент за такими даними належить до р елементи знаходиться в 3 групі відносна молекуярна маса гідроксиду дорівнює 78 допоможіть

5 05 2015
vinokurova

Якщо це р-елемент ІІІ групи, то він трьохвалентний, тому формула його гідроксиду буде Е(ОН)3. Визначити елемет можна, якщо знайти його відносну атомну масу. Відносна молекулярна маса відома з умови задачі, а відносні атомні маси Оксигену і Гідрогену 16 і 1 відповідно.

5 05 2015
Wika

дуже вам дякую)

5 05 2015
Влад

Допоможіть
1. Укажіть класи сполук, представники яких належать до органічних розчинників:
а) спирти; б) естери;
в) кетони г) карбонові кислоти
2. Укажіть метали, солі яких утворюють мила:
а) натрій; б) кальцій;
в) магній; г) калій
3.Укажіть пральний порошок, який найкраще підходить для прання білої білизни: а) »універсал»; б) «колор»;
в) »біо»; г) »бебі»
4. До синтетичних мийних засобів належать: а) пральний порошок;
б) господарче мило;
в) туалетне мило; г) технічне мило
5. Пляму, утворену олійною фарбою найкраще видалити: а) водою;
б) спиртом;
в) бензином; г) крохмалем
6.Надлишковий вміст в організмі вітаміну називається:
а) авітаміноз; б) гіповітаміноз
в) цинга; г) гіпервітаміноз
7. Особливими властивостями капрону є:
а) гігроскопічність; б) міцність
в) термостійкість; г) мала стійкість до дії кислот
8. До харчових добавок синтетичного походження належать:
а) сахарин; б) аспартам
в) кукурмін; г) цукор
9.Сировиною для виробництва гуми є:
а) поліетилен; б) лавсан;
в )синтетичний каучук; г) ацетатне волокно
10.Укажіть продукти, в яких міститься вітамін В12: а) сир;
б) яйця; в) фрукти; г) морепродукти
11. Яка речовина є складовою мила?
а) CH3COONa ; б) C17H35COONa
в) C2H5ONa ; г) CH3ONa

11 05 2015
vinokurova

1) а,б 2) а,г 3) в 4) а 5) в 6) г 7) б,г 9) в 11) б

5 05 2015
Alina

Допоможіть будь ласка розв”язати задачу
Обчисліть масу солі, що утворилася при взаємодії розчину етанової кислоти масою 600 г,в я кому масова частка кислоти 10%,з достатньою кількістю натрій гідроксиду.

23 05 2015
vinokurova

Кислоти в цьому розчині 60 г. М(СН3СООН)=60г/моль, значить у нас 1 моль кислоти.
СН3СООН+NaOH=СН3СООNa+Н2О
З рівняння бачимо, що з 1 моль кислоти може утворитися 1 моль солі, а її маса=молярній масі солі: 82

6 05 2015
Яна

Будь-ласка,допоможіть
2.Кисень реагує із речовинами:а)SO3 б)Na2O в)P2O3 г)N2

11 05 2015
vinokurova

г) Буде реагувати з азотом, але при високій температурі

7 05 2015
Любко

Допоможіть будь ласка розв’язати таку задачу: При гідролізі 324г деревини добули глюкозу. Масова частка глюкози в деревині становить 50%. Глюкозу піддали бродінню. Яку масу 96% розчину етанолу одержали, якщо вихід спирту становив 60%?

11 05 2015
vinokurova

Не можу зрозуміти, що ти маєш на увазі, коли пишеш, що масова частка глюкози в деревині = 50%. В деревині не глюкоза. Там 50% целюлози.

7 05 2015
Masha

Допоможіть будь ласка)
У результаті згоряння двовалентного металу масою 2г, утворився оксид масою 2,8 г. Укажіть назву металу.
…………………………………………..
Обчисліть кількість речовини солі, яка утворилась при взаємодії 0,1 моль алюмінію з сіркою.

11 05 2015
vinokurova

№ 1
2г 2,8г
2Е+О2=2ЕО
2Х 2Х+32
Пропорція отримується така: 2:2Х=2,8:(2Х+32)
Знайди Х, це буде відносна атомна маса невідомого елемента.
№2
2Al+3S=Al2S3
З рівняння реакції видно (дивись на коефіцієнти), що з 2 моль АІ утвориться 1 моль солі. Тоді легко здогадатися, скільки солі утвориться, якщо алюмінію було 0,1 моль.

11 05 2015
Юля

Допоможыть будь ласка
7 г літію виділяють з води 1 г водню. Яка валентність літію в утвореній сполуці?

11 05 2015
vinokurova

І в цій, і в усіх інших сполуках літій завжди одновалентний
2Li+2H2O=2LiOH+H2

11 05 2015
стоьпа

Складіть рівняння реакції добування карбон(ІV) оксиду з калій карбонату та
сульфатної кислоти.

11 05 2015
vinokurova

Степан, не забувай писати слово “Будь ласка”.
K2CO3+H2SO4=K2SO4+H2O+CO2

11 05 2015
стоьпа

а ви маєте відпрвіді з дпа 2014

11 05 2015
vinokurova

Стьопа, на жаль, ні. В минулому році мої учні не обирали хімію для здачі ДПА.

11 05 2015
стоьпа

дякую, вибачте

12 05 2015
ангеліна

дапоможіть будь ласка :PH3.O2.Hхлор-який це звязок

23 05 2015
vinokurova

О2 ковалентний неполярний, НСІ ковалентний полярний.
А ось РН3 – цікавий приклад. На перший погляд здається, що це ковалентний полярний зв*язок, але якщо звернутися до таблиці електронегативностей елементів (за Полінгом), то бачимо, що у Р і Н електронегативність однакова, отже маємо ковалентний неполярний зв*язок.

12 05 2015
стоьпа

дуже вам дякую

13 05 2015
стоьпа

Допоможіть будь ласка
1)Складіть рівняння реакції добування барій карбонату взаємодією двох оксидів..
2)Складіть два молекулярних рівняння реакції, скорочена йонна форма яких
Ni2+ + 2OH– = Ni(OH)2↓
3). Наведіть приклад реакції сполучення за участю цинку, розгляньте його з точки
зору окиснення-відновлення.
4). Складіть рівняння реакції алюміній оксиду з кальцій оксидом.
5) Температурний коефіцієнт реакції становить 2. На скільки потрібно знизити
температуру, щоб швидкість реакції зменшилась у 8 разів?.
6) Маса натрій гідроксиду в розчині об’ємом 500 мл становить 80 г. Обчисліть
молярну концентрацію лугу в розчині.

14 05 2015
Wiktorija

Поможіть будь ласка обшукала весь інтернет незмогла знайти відповідь на таке запитання:
Написати рівняння реакції чотирьох способів добування кальцій фосфату.
Завчасне спасибі

23 05 2015
vinokurova

3CaO+2H3PO4=Ca3(PO4)2+3H2O
3Ca(OH)2+2H3PO4=Ca3(PO4)2+6H2O
3CaO+P2O5=Ca3(PO4)2
3CaCl2+2Na3PO4=Ca3(PO4)2+6NaCl

15 05 2015
sonia

Доброго дня. Я вас дуже прошу допомогти мені можна сказати молю допомогти мені з одним завданням.Дано:хлоридна кислота, алюміній гідроксид, магній. Як можна добути з них та з продуктів їх взаємодії дві прості та чотири складі речовини. (Написати рівняння) буду вам надзвичайно вдячна якщо допоможете)

23 05 2015
vinokurova

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2
2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O
Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O
Al2O3 + 3H2 = 2Al + 3H2O
Отримали прості речовини Н2 і АІ.
Отримали складні речовини MgCl2, Al2O3, AlCl3, H2O.

17 05 2015
Денис

Допоможіть будь ласка……буду дуже вдячним
Ферум(ІІІ) оксид масою 48г прожарили з алюмінієм,що містить інертні домішки.Обчисліть масуалюмінію,який для цього потрібний,якщо масова частка домішок у ньому 10%
Я вважаю що потрібно за рівнянням реакції потрібно обчислити масу алюмінію,яка вийде 16,2 г а потім за пропорцією знайти 90% від даної маси ,що становитиме 14,6г. Проте я не впевнений чи це дійсно так

23 05 2015
vinokurova

Все правильно.

18 05 2015
Милена

Допоможіть будь ласка,Розташуйте молекули в порядку зростання полярності зв’язків: NH3, PH3, AsH3. Відповідь обгрунтуйте.

23 05 2015
vinokurova

Нітроген, Фосфор і Арсен належать до головної підгрупи одної і тої ж групи, а в групі із зростанням відносної атомної маси неметалічні властивості і електронегативність зменшуються. Саме тому зменшується і полярність зв*язків у запропонованому ряду.

18 05 2015
Марія Троханенко

Допоможіть будь ласка ) визначення середню молекулярну масу поліетилену, якщо п=1000

23 05 2015
vinokurova

Формула поліетилену (-СН2-СН2-)n. Якщо n=1000, то це буде 28000

19 05 2015
Анастасія Кх

Добрий день, благаю Вас, допоможіть з цією задачею, дуже потрібно, буль ласка)
Елемент головної підгрупи V групи утворює вищий оксид, масова частка Оксигену в якому — 74,07 %. Визначте цей елемент, укажіть формулу його вищого оксиду та леткої сполуки з Гідрогеном.
Дякую за порозуміння)

23 05 2015
vinokurova

Якщо Оксигену в оксиді 74,04%, то масова частка елемента буде 100%-74,07%=25,93%.
Тепер можемо шукати відносну атомну масу елемента в цьому оксиді – E2O5. Для цього скористаємося формулою: w(E)=2Ar(E):Mr(E2O5).
Позначимо відносну атомну масу елемента Х.
0,2593=2Х:(2Х+80)
Розв*язуй це рівняння і знаходь атомну масу. По ній дізнаєшся, що це за елемент. Е2О3, ЕН3 – це загальні формули вищого оксиду і леткої сполуки з Гідрогеном.Заміни Е на отриманий під час розрахунків свій елемент. Думаю, що це Нітроген.

20 05 2015
Анна

кількість речовини атомів гідрогену в 0,6 моль амонію NH3 дорівнює -?
Дякую)

23 05 2015
vinokurova

0,6 моль

21 05 2015
Тетяна

Допоможіть. Закінчить рівняння реакції. Обчислити кількість речовин лугу, яка витратиться на взаємодію з амінооцтовою кислотою масою 2,5 грам.
NH2-CH2-COOH+KOH–
Книжки немає, сама не розумію, допоможіть будь ласка

23 05 2015
vinokurova

NH2-CH2-COOH+KOH=NH2-CH2-COOK+H2O
Спочатку визначимо кількість речовини амінооцтової кислоти по формулі: n=m:M. n=2,5г:75г/моль=0,033моль.
З рівняння реакції видно, що 1 моль амінооцтової кислоти реагує з 1 моль калій гідроксиду (дивимось на коефіцієнти в рівнянні біля відповідних речовин). Значить, якщо в реакцію вступило 0,033 моль кислоти, то і КОН стільки ж.

24 05 2015
Вадим

Допоможіть будь ласка розв*язати задачу. Обчисліть масові частки металів у 5,4 г суміші магнію й міді, якщо в результаті взаємодії з розведеною хлоридною кислотою виділилося 3,36 л (н.у.) водню

19 06 2015
vinokurova

Тут просто треба пригадати, що мідь з НСІ не реагує. Тож весь водень виділився при реакції НСІ з магнієм.

26 05 2015
Евген

розрахуйте скільки глюкози було використано для добування 460 г етилового спирту.Допоможіть будь ласка.

19 06 2015
vinokurova

C6H12O6->2C2H5OH+2CO2
З рівняння видно, що 1 моль глюкози утворює при спиртовому бродінні 2 моль етанолу. У нас 460 г спирту, що складає 10 моль (масуспирту треба поділити на його молярну масу 46 г/моль. Отже глюкози для отримання 10 моль спирту потрібно 5 моль, а це становить 900 г (кількість речовини 5 моль помножити на її молярну масу 180 г/моль).

2 06 2015
Сергей Краснокутский

Допоможіть будь ласка Здійснити перетворення:С2H2→C2H4→C2H5OH→CH3-COH→CH3COOH→(CH3-COO)2Ca

19 06 2015
vinokurova

C2Н2+Н2->C2H4
C2H4+H2O->C2H5OH
C2H5OH+CuO->CH3COH+Cu+H2O
CH3COH+Ag2O->CH3COOH+2Ag
2CH3COOH+CaO->(CH3COO)2Ca+H2O

Залишити відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google+ photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google+. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

w

З’єднання з %s
%d блогерам подобається це: